Skip navigation

Kansainvälisen lentoturvallisuuskokouksen aiheena Itämeren pimeät lennot

Artikkeli julkaistu
02.07.2015 klo 13:15
Lentokone laskeutuu.
Itämeren valtioiden ilmailuviranomaiset sekä ilmailun siviili- ja sotilastoimijat tapasivat torstaina 2. heinäkuuta 2015 Suomessa. Tavoitteena on Itämeren alueen kansainvälisen ilmatilan lentoturvallisuuden kehittäminen liikennemäärien lisääntyessä.

Kokous oli ensimmäinen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn perustaman Itämeri-työryhmän tapaaminen.

Kokouksessa keskusteltiin teknisistä ja operatiivisista ratkaisuista, joilla varmistetaan lentoturvallisuuden säilyminen korkealla tasolla Itämeren alueella myös tulevaisuudessa.

- Työ on vasta alussa, mutta tulemme käymään läpi, minkä tyyppisissä tapauksissa lentoturvallisuus tyypillisesti saattaisi alentua. Näihin sitten mietitään yhdessä mahdollisia ratkaisuja, keskittyen nimenomaan Itämeren tilanteeseen. Trafi, LVM, ja Finavia ovat vahvasti sitoutuneet edistämään tämän työryhmän toimintaa, kertoo kokouksen puheenjohtaja Kari Siekkinen Trafista.

Mahdollisina turvallisuutta parantavina ratkaisuina kokouksessa nousivat esiin esimerkiksi tietojen vaihtoon ja ennen kaikkea lennonjohtojen väliseen koordinointiin liittyvät menettelyt. Myös lentosuunnitelmien välittäminen, mahdolliset muutokset reittiverkostoissa ja tarpeettoman lentämisen ilman transponderia välttäminen, olivat esillä. Liikenteen lisääntyessä alueella nämä toimenpiteet parantaisivat turvallisuutta entisestäänkin.

Työryhmä toimii ICAOn alaisuudessa ja kehittää paikallisia ratkaisuja Itämeren alueen haasteisiin. Saatuja kokemuksia voidaan tarvittaessa myöhemmin hyödyntää muokattaessa maailmanlaajuisia käytäntöjä sotilaskoneiden toiminnan ja siviililiikenteen yhteensovittamiseksi.

- Vastaavanlaisia haasteita on myös muualla, ei ainoastaan Itämerellä. Kansainvälisessä ilmatilassa lentävät sotilaskoneet eivät riko mitään sääntöjä lentäessään pimeinä eli ilman transponderia. Valtioiden tulee varmistaa, että pimeänä lentävät sotilaskoneet eivät aiheuta vaaraa siviilikoneille. Nyt yritämme etsiä tälle toiminnalle yhteisiä käytäntöjä. Pimeä lentokaan ei aiheuta erityistä vaaraa, jos tieto siitä on koordinoidusti välitetty alueen lennonjohdoille, tarkentaa Siekkinen.

Työryhmän seuraava kokous pidetään syksyllä 2015.

Lähde: Trafin tiedote 2.7.2015

Ihmisiä & Ilmailua