Skip navigation

Lentoasemilla lintujen ja riistan torjunta on ennaltaehkäisevää

Artikkeli julkaistu
30.08.2015 klo 06:00
Linnut ja muut luonnoneläimet täytyy pitää poissa lentoaseman alueilta turvallisuuden maksimoimiseksi. 

Lentoasemilla varmistetaan turvallisuutta erilaisin ennaltaehkäisevin toimenpitein, kuten eläintentorjunnan avulla.    

Lintujen iskeytyminen lentokoneen moottoriin on onneksi melko harvinaista. Suurin riski siihen on nousun ja laskun aikana, kun lentokone liikkuu lintujen lentokorkeudessa.

Riskin minimoimiseksi lentoasemien ympäristössä ei saa liikkua suuria lintuparvia. Erityisen tärkeää on pitää etäällä lokkien tai kanadanhanhien kaltaiset isot linnut.

Lentoaseman alue pidetään pesimäkelvottomana

Lintujen kerääntymistä kiitoteiden läheisyyteen ennaltaehkäistään monin tavoin. 

– Kiitoteiden ympäristö ja välialueet olisivat sellaisinaan oivallisia pesimäalueita linnuille. Me kuitenkin pidämme huolen siitä, että linnut eivät viihdy lentokentän alueella, vakuuttaa Finavian apulaisjohtaja Heini Noronen-Juhola Helsinki-Vantaalta.

– Oleellista on, ettei lentokenttäalueelle muodostu vesilammikoita. Lisäksi ruohon tulee olla noin 10-senttistä. Sitä lyhyempi ruoho houkuttelee lintuja laskeutumaan, pidempi puolestaan pesimään.   

Lentoasemien alueelta hätistellään lintuja aktiivisesti myös paukkupanosten avulla. Ampuminen kovilla on vasta viimeinen keino, jos turvallisuustilanne sitä vaati eikä mikään muu auta. 

Helsinki-Vantaan Haukkapartio valvoo ja kiertää

Lintujen ja muiden eläinten torjunnassa tekniset välineet eivät pärjää ihmiselle. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla eläimiä tarkkailee ja hätistelee asiansa osaava porukka.

– Meillä toimii niin sanottu Haukkapartio, johon kuuluu lentoasemalla työskenteleviä metsästyksen harrastajia ja muita eläinten käyttäytymistä tuntevia henkilöitä, Noronen-Juhola kertoo. 

Useimmiten haukkapartiolaisia kutsutaan hätiin tarvittaessa. Lintujen muuttoaikoina keväällä ja syksyllä – sekä kesäisin – Haukkapartio toimii kolmessa vuorossa. Tällöin partio tarkkailee tilannetta ja kiertää lentoaseman aluetta ympärivuorokautisesti.

Kiertämistä riittää, sillä lentoasemaa ympäröivän turva-aidan pituus on peräti 25 kilometriä. Turva-aita vaatii säännöllistä valvontaa, sillä eläimet saattavat koettaa kaivaa kuoppia sen alitse. Ne myös helposti löytävät aidan mahdolliset aukot.

Ihmisiä & Ilmailua