Skip navigation

Terminaalilaajennuksen valmistelu vauhdissa

Artikkeli julkaistu
07.09.2015 klo 06:00
Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentaminen aiotaan käynnistää ensi vuoden alussa.

Suomen suurimpiin kuuluvan rakennustyömaan valmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa – pääurakoitsijat valittu ja infrarakentaminen etenee.

– Rakennustyömaasta huolimatta lentoliikenteen sujuvuus, turvallisuus ja asiakaskokemus ovat aina etusijalla, Finavian tekninen johtaja Henri Hansson sanoo.

Helsinki-Vantaan lentoasema valmistautuu monin tavoin tulevaan työmaahan. Parhaillaan rakennetaan muun muassa väliaikaisia lentokonepaikkoja ja kunnallistekniikkaa.

Kahden pääurakoitsijan valinta oli iso askel eteenpäin. Pääurakoitsijoina toimivat Lemmikäinen Oyj ja Destia Group Oyj.

– Viimeistelemme vielä urakoitsijoiden kanssa suunnitelmia loppusyksystä tehtävää investointipäätöstä varten, kertoo Hansson.

Isot ja pienet urakkakokonaisuudet

Terminaalilaajennus viedään läpi kahtena isona ja kahtena pienempänä urakkakokonaisuutena.

Ensimmäinen isoista urakkakokonaisuuksista muodostuu infrarakentamisesta, ja se toteutetaan allianssiurakkana. Toinen iso urakkakokonaisuus on projektijohtourakkana toteutettava terminaalirakennuksen rakentaminen. 

– Molemmat ovat yhteistoiminnallisia urakoita. Muodostamme pääurakoitsijoiden kanssa projektiorganisaation, johon Finavia, urakoitsijat ja suunnittelijat tuovat oman osaamisensa. Työn jouheva eteneminen edellyttää selkeää yhteistä tavoitetta, hyvää johtamista, riittäviä resursseja ja avointa kommunikaatiota, Hansson toteaa.

Pienempiä urakkakokonaisuuksia ovat matkatavaroiden käsittelyjärjestelmän ja matkustajasiltojen rakentamiset sekä tilaajan erillishankinnat.

Vaikuttaa vain vähän arkeen

Hyvän suunnittelun ja Finavian vankan kokemuksen ansiosta rakennustöiden vaikutusta lentoaseman arkeen voidaan koettaa minimoida. Rakennustöiden vaiheistusten vuoksi tosin tavallista useampi lentokone täytyy ajoittain jättää ulkopaikoitukseen.

– Olemme perin pohjin ja hyvissä ajoin miettineet teknisiä ja tuotannollisia ratkaisuja sekä turvallisuuskysymyksiä, Hansson huomauttaa.

Mittava työmaa

Helsinki-Vantaan laajennuksessa lisätään terminaalitiloja, matkatavaroiden käsittelyjärjestelmiä ja konepaikkojen määrää.

Laajennusosa kasvattaa terminaalin pinta-alaa 75 00 neliömetriä. Lentokoneiden pysäköinti- ja rullausalueita uudistetaan 65 jalkapallokentän kokoisella alueella.

Terminaalin laajentaminen alkaa non-Schengen-alueen eteläsiivestä. Sen valmistuttua rakennetaan länsisiipi, jonka on tarkoitus valmistua kesällä 2020.

Helsinki-Vantaan kehitysohjelma aikajanalla 

Kehitys