Skip navigation

Veden laatu Kylmäojassa parantunut - puro on taimenen suosiossa

Artikkeli julkaistu
17.06.2015 klo 07:40
Finavian ponnistelut hulevesien hallinnassa ovat tuottaneet hyvää tulosta Helsinki-Vantaan lentoaseman itäpuolella virtaavassa Kylmäojassa. 
Sivun sisältö

Kalamiesten harras toive on toteutunut ja veden laadun parantumisen myötä taimen on palannut Kylmäojaan. Taimenen esiintyminen luontaisesti indikoi hyvää veden laatua.

Lentokentällä tarkkaillaan säännöllisesti toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjavesissä. Lentoasemalta vesiin kohdistuva kuormitus on peräisin lentokoneiden jäänpoisto- ja jäänestoaineista sekä liukkaudentorjunta-aineista.

Finavian toteuttamat toimenpiteet hulevesien aiheuttaman kuormituksen hallitsemiseksi ovat tuottaneet hyvää tulosta. Seurannassa voidaan todeta, että veden laatu Kylmäojassa on viime vuosina parantunut huomattavasti siitä mitä se oli vielä joitakin vuosia sitten. 

Tarkkailukaudella 2013-2014 vedenlaatu vastasi pääosin luonnontilaista: happea kuluttavaa kuormitusta ei ollut juuri lainkaan ja vesi oli hajutonta kahta lievää havaintoa lukuun ottamatta.

Kylmäojan lajisto monipuolistunut

Lentoasema on mukana alueen toimijoiden yhteistarkkailuna toteutettavassa Vantaanjoen vesistöalueen kalatalous- ja pohjaeläintarkkailussa. Koekalastus ja pohjaeläinnäytteenotto tehtiin viimeksi vuonna 2014.

Tulosten perusteella Kylmäojaan kohdistuvan kuormituksen kalastoa tai pohjaeläimistöä heikentävää vaikutusta ei ole enää viime vuosina ollut havaittavissa. Raportissa todetaan, että pitkäaikaisen seurannan perusteella Kylmäojan tila näyttää parantuneen ja lajisto monipuolistuneen 2000-luvun alusta.

Taimenen poikastiheys oli Kylmäojassa kaikkein suurin tarkkailussa mukana olleista kohteista, 116 yksilöä/100 m2, ja täysikasvuisiakin yksilöitä havaittiin runsaasti, 5,8 yksilöä/100 m2. Taimenen poikaset ovat luonnon kudusta peräisin ja niiden suuri määrä kertoo siitä, että taimen lisääntyy Kylmäojassa hyvin.

Vuoden 2014 kalasto- ja pohjaeläintarkkailun raportti on julkaistu Vantaanjoen valuma-alueen yhteistarkkailua koordinoivan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen nettisivuilla.

Vantaan Purojen kaupunki 2015 –teemavuosi

Vantaan kaupunki on nimennyt vuoden 2015 Purojen kaupunki –teemavuodeksi. Vuoden aikana puroluontoa kunnostetaan järjestämällä talkoita ja kaupungin omana työnä. Kunnostustöissä ovat mukana Virtavesien hoitoyhdistys ja Suomalaisen kalastusmatkailun seura.

Myös yritysten ja erilaisten yhdistysten osallistumista pyritään aktivoimaan. Teemavuodesta lisää Vantaan kaupungin nettisivuilla.

Kehitys Raportointi