Skip navigation

EU:lta tunnustus Pohjois-Euroopan ilmatilan tehokkuudesta

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
09.03.2016 klo 10:28
Euroopan komissio on palkinnut Pohjoisen Euroopan maiden lennonvarmistustoimijat alueen tehostuneesta ilmatilan käytöstä.

Maiden lennonvarmistustoimijat ovat pystyneet lyhentämään lentokoneiden lentämiä matkoja alueen ilmatilassa. Finavia Oyj on ollut keskeisenä toimijana mukana nk. Borealis-hankkeessa, jota EU-komissio pitää palkintoperusteluissaan edelläkävijähankkeena koko Euroopassa. Finavian lennonvarmistuksen johtaja Raine Luojus vei Finavian puheenjohtajakaudella vapaan reitityksen ilmantilan kehittämistä merkittävästi eteenpäin.

- Suomalainen lennonvarmistus on toiminut tärkeänä veturina tehokkaan ilmatilan kehittämisessä. Pohjois-Euroopan ilmatilalohkoon kuuluvien maiden Suomen, Viron, Latvian ja Norjan sekä Ruotsin ja Tanskan kesken otettiin käyttöön vapaan reitityksen ilmatila marraskuussa 2015. Vapaaseen ilmatilaan siirtymistä edelsi työmenetelmien, toimintatapojen ja järjestelmien yhtenäistäminen maiden välillä. Hienoa, että komissio on havainnut pitkäjänteisen työn tulokset. Tämä on merkittävä tunnustus osaamisellemme, koska olemme olleet yhtenä edelläkävijöistä luomassa uusia käytäntöjä, joiden ansiosta lentoliikenne Pohjolassa on merkittävästi tehostunut, toteaa Raine Luojus.

EU:n palkinto jaettiin lennonvarmistuksen kansainvälisessä konferenssissa Madridissa 8.3. Finavian edustajat olivat mukana palkinnonjaossa.

Taustaa EU:n tavoitteista

Euroopan Unioniin tavoitteena on Single European Sky –säädöksillään tehostaa ilmatilan käyttöä koko Euroopassa. EU tavoittelee merkittäviä kustannussäästöjä, sillä tällä hetkellä ilmatilanhallinta Euroopassa on merkittävästi tehottomampaa kuin Yhdysvalloissa.

Yhtenäinen ilmatila mahdollistaa muun muassa entistä suoremmat reitit, matka-aikojen lyhentämisen ja lentokoneiden polttoaineenkulutuksen pienenemisen.

Borealis-hankkeeseen kuuluvat Pohjois-Euroopan ilmatilalohkon lisäksi Islanti, Irlanti, ja Iso-Britannia. Maiden lennonvarmistustoiminnot palvelevat yhteensä 3,8 miljoonaa lentoa vuosittain 12,5 miljoonan neliön ilmatilassa.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa kaikkien siihen kuuluvien maiden välinen vapaan reitityksen ilmatila vuoteen 2021 mennessä. Kauempana tulevaisuudessa siintää koko Euroopan laajuinen yhtenäinen ilmatila.

Lisää aiheesta:

Borealis-hankkeen tiedote 8.3.2016

EU:n komission tiedote 8.3.2016

 

Ihmisiä & Ilmailua Raportointi