Skip navigation

Finavia aloittaa lennonvarmistusliiketoiminnan yhtiöittämisen valmistelun

Artikkeli julkaistu
20.12.2016 klo 07:06
Finavia Oyj alkaa valmistella yhtiön lennonvarmistusliiketoiminnan yhtiöittämistä. Yhtiöittämisen toteutuessa uusi lennonvarmistusyhtiö toimisi valtion täysin omistamana, Finavia-konsernin ulkopuolisena yhtiönä.

Yhtiö vastaisi lentoreittipalveluista, kuten Suomen aluelennonjohdosta, sekä Finavian ja Lappeenrannan lentoasemien lähi- ja lähestymislennonjohdon palveluista.

Finavia valmistelee asiaa hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan 20.12.2016 tekemän linjauksen mukaisesti.

Lähtökohtina valmistelussa ovat lennonvarmistuksen toimintaympäristön murros ja pyrkimys varmistaa samalla nykyistä tehokkaampi lentoliikenteen palveluiden tuotanto. Tavoitteena on varmistaa, että Suomen lentoliikenteen kustannusrakenne säilyy kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.

”Eurooppalainen lennonvarmistus on varsin voimakkaassa murrosvaiheessa, mihin myös Finavian on vastattava. Nykyinen yhtiömalli, jossa sekä lentoasema- että lennonvarmistuspalvelut tuotetaan saman yhtiön eli Finavian toimesta, on eurooppalaisittain poikkeuksellinen”, sanoo toimitusjohtaja Kari Savolainen.

”Toteutuessaan Finavian lennonvarmistuksen yhtiöittäminen mahdollistaisi lentoasemien lennonvarmistuskustannusten pysymisen kohtuullisina myös muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä avaisi myös mahdollisuuden naapurimaiden tapaan kilpailuttaa lentoasemien lähi- ja lähestymislennonjohto palveluita. Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on lennonvarmistuksen markkinan syntyminen Suomeen. Itsenäisenä osakeyhtiönä lennonvarmistusyhtiö voi paremmin vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin sekä sen tarjoamiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, esimerkiksi etäohjattavan lennonjohdon konseptin rakentamiseen”, Savolainen toteaa.

”Yhtiöittäminen parantaisi myös toimintavalmiuksia Euroopan lennonvarmistusmarkkinoiden avautuessa sekä tarjoaisi mahdollisuuksia kansainvälisen lennonvarmistusyhteistyön tiivistämiseen. Tavoitteena on myös tukea Finavian myönteistä taloudellista kehitystä ja varmistaa, että lentoliikenteen palveluntuottajat säilyvät haluttuina työnantajina tulevaisuudessakin”, Savolainen päättää.

Jos yhtiöittäminen toteutuu, uusi yhtiö toimisi erityistehtäväyhtiönä LVM:n omistajaohjauksessa. Yhtiön tehtävänä olisi lennonvarmistuksen palvelutuotannon lisäksi vastata erityistehtävistä, kuten ilmatilan hallinnasta, aluevalvonnasta, lentopelastuspalvelusta sekä palveluista valtion ilmailulle. Yhtiöön siirtyisi valtakunnallisen lentoreittipalvelun tuottamiseksi vaadittavat järjestelmät, kuten lennonjohtojärjestelmä, tutkat ja puheyhteysjärjestelmät. Lentoasemien lennonvarmistuslaitteet, esimerkiksi lennonjohtotornit varusteineen, jäisivät edelleen lentoasemayhtiöön.

Finavia tekee päätöksiä lennonvarmistuksen yhtiöittämisestä aikaisintaan alkuvuonna 2017.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 20.12.2016: Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa Finavian lennonvarmistustoiminnan yhtiöittämistä

 

Ihmisiä & Ilmailua