Skip navigation

Finavian palveluiden hinnat säilyvät maltillisina 2016

Artikkeli julkaistu
23.02.2016 klo 12:40
Lentokone laskeutuu.
Finavia on säilyttänyt lentoasemien ja lennonvarmistuksen palveluiden hinnat lentoyhtiöille maltillisina vuonna 2016.

Lentoasemamaksujen ja lennonvarmistuksen maksut nousivat edellisvuodesta 1,9% kustannusvastaavuuden parantamiseksi Trafin valvoman konsultaatioprosessin mukaisesti.

Finavian lentoasemamaksut ovat eurooppalaisittain erittäin alhaisella tasolla.

Finavian palveluiden hinnat ovat alentuneet vuosien 2004-2016 välillä reaalisesti prosentin vuodessa.

- Olemme kehittäneet Finavian kustannustehokkuutta määrätietoisesti. Sen ansiosta lentoasemien ja lennonvarmistuksen reaalihinnat ovat viime vuosina Suomessa laskeneet huolimatta suurista investoinneista ja sääntelyn vaikutuksesta kustannustasoomme. Tällä on ollut iso merkitys Suomessa toimivan lentoliikenteen kilpailukyvylle, johtaja Joni Sundelin sanoo.

- Tälle vuodelle tehdyn maltillisen korotuksen taustalla on ennen kaikkea kustannustason nousu, joka johtuu muun muassa viranomaisvaatimusten vuoksi kasvaneista investointitarpeista turvallisuusteknologiaan, hän jatkaa.

Lentoasemien ja lennonvarmistuksen palveluista perittävät maksut muodostavat lentoyhtiöiden kustannuksista keskimäärin muutaman prosentin.

Pienilmailun tukemista jatketaan

Finavian lentoasemilla on kaupallisen matkustajaliikenteen lisäksi muitakin asiakasryhmiä, joita ovat mm. valtionilmailu- ja sotilasilmailu sekä yleis- ja harrasteilmailu.

Lentoasemilla noudatetaan yhtenäistä hinnoittelua. Lentoliikennemaksujen tasoon vaikuttavat muun muassa lentokoneen paino sekä matkustajamäärä. Ilman matkustajia liikkuvilla koneilla on hinnoittelussa merkittävästi alhaisemmat kustannukset kuin matkustajakoneilla.

Harrasteilmailijoille ja ammattimaiselle pienilmailulle (alle 2000kg lentoonlähtöpaino) on tarjolla kausikorttihinnoittelu. Se mahdollistaa edullisen pienilmailun. Esimerkiksi harrasteilmailussa yleisen, nelipaikkaisen Cessna 172R –koneen pääkaupunkiseudun ulkopuolella voimassa oleva kausikortti maksaa vuodeksi 728 euroa.

Aktiiviharrastajan käyntihinta lentoasemalla alenee kausikortilla käytännössä muutamiin euroihin.

Harrasteilmailun kausikorttien hinnoittelussa ei tapahdu muutoksia kaudelle 2016.

Verkostolentoasemien laskeutumismaksujen vähimmäismäärää korotetaan 30 euroon. Muutos koskee ilman kausikorttia operoivaa ja kaikkein keveimpiä koneita käyttävää harraste- ja ammattimaista pienilmailua.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Cessna 172R –koneen käynti lentoasemalla maksoi lennonvarmistusmaksu mukaan lukien ilman kausikorttia 17 euroa vuonna 2015 ja 35 euroa vuonna 2016. 

- Suunnitelmamme oli alun perin yhtenäistää verkostolentoasemien laskeutumismaksuminimi Helsingin tasolle 55 euroon, mutta harraste- ja yleisilmailun edustajien kanssa käytyjen keskusteluiden ja saamamme palautteen jälkeen alensimme korotusta niin, että vähimmäismaksu on 30 euroa vuonna 2016, Sundelin sanoo.

- Pienilmailun asiakkaillemme järkevä vaihtoehto on edullinen kausikortti, joka on hyvä vaihtoehto etenkin palveluita säännöllisesti käyttäville. Ymmärrämme, että 18 euron suuruinen korotus vähimmäishinnassa voi tuntua monesta harrastajasta isolta summalta. Hinnoittelumuutokselle ei kuitenkaan kustannuspaineiden takia ollut vaihtoehtoa.

- Pidämme tärkeänä, että edellytykset pienilmailulle Finavian lentoasemilla säilyvät, mutta samalla meidän on huolehdittava eri asiakasryhmien riittävän tasapuolisesta kohtelusta. Pienilmailusta saamamme tuotot eivät vastaa kustannuksia vaan ovat useita miljoonia alikatteellisia, Sundelin jatkaa.

Yleistä taustatietoa

Suomen lentoliikenteen infrastruktuuri (lentoasemat ja lennonvarmistusjärjestelmä) ja palvelut rahoitetaan Finavian liiketoiminnan tuotoilla. Finavian tuotot syntyvät pääasiassa lentoyhtiöille ja lentomatkustajille myytävistä palveluista.

Lentoliikenteen operaattorien lentoasemien ja lennonvarmistuksen käytöstä maksamat palvelumaksut eivät Suomessa kata niistä aiheutuvia kustannuksia. Tästä syystä Finavian – kuten muidenkin eurooppalaisten lentoasemaoperaattorien talous – on riippuvainen suoraan matkustajille myytävistä palveluista.

Finavian lentoasemamaksut ovat eurooppalaisessa vertailussa alhaisia. Helsinki-Vantaan hinnat ovat halvemmat kuin yhdelläkään toisella eurooppalaisella hub-lentoasemalla.

Myös maakuntakenttien hintataso on kilpailukykyinen verrattuna mm. Ruotsiin tai Iso-Britanniaan. Finavian hinnat ovat alentuneet reaalisesti 11,7% vuosien 2004-2016 aikana eli prosentin vuosittain.

Lisätietoa Finavian palveluehdoista löytyy täältä: http://www.finavia.fi/fi/lentoyhtioille/maksut-ja-palveluehdot/

Ihmisiä & Ilmailua Raportointi