Hyppää pääsisältöön

Positiivinen matkustajakehitys tuonut hyvän liikevaihdon kasvun

Lehdistötiedote
Julkaistu
29.08.2016 klo 06:00
Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016

Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti

  • Alkuvuoden kokonaismatkustajamäärä kasvoi 4,1 prosenttia verrattuna vuoden 2015 vastaavaan jaksoon
  • Liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia hyvän liikennekehityksen sekä kaupallisten palveluiden kehityksen ansiosta
  • Kehitys- ja investointiohjelmat jatkuivat Helsinki-Vantaalla ja verkostolentoasemilla
  • Investoinnit olivat 81,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2015: 59,8)
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 23,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2015: 23,4)
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 41,9 miljoonaan euroon (Q1-Q2/2015: 33,9) volyymikasvun sekä toiminnan tehostumisen ansiosta

Konsernin avainluvut


Toimitusjohtaja Kari Savolainen:

”Matkustajakehitys Finavian lentoasemilla oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvä. Kansainvälinen matkustus jatkoi ennakoidusti positiivista kehitystään meillä ja koko Euroopassa. Kotimaassa lentoliikenne piristyi erityisesti Lapin vilkastuneen liikenteen ansiosta. Helsinki-Vantaalla matkustajamäärä on lisääntynyt myös kotimaasta kansainvälisille lennoille suuntautuvan vapaa-ajan matkustamisen kasvun myötä.

Alkuvuoden suotuisa matkustajakehitys toi Finavialle hyvän liikevaihdon kasvun. Tytäryhtiö Airpron liiketoiminnan vahva kasvu lisäsi osaltaan liikevaihtoa. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto säilyi edellisvuoden tasolla.

Tärkein tavoitteemme on pitää Helsinki-Vantaan lentoasema Euroopan johtavien vaihtolentoasemien joukossa. Keskitymme lentoasemalla käynnissä olevan mittavan investoinnin läpiviemiseen. Lentoaseman 900 miljoonan euron investointiohjelma mahdollistaa lentoliikenteen kehittymisen ja Helsinki-Vantaan menestymisen yhä tiukkenevassa kilpailussa Euroopan isoja lentoasemia vastaan. Entisestään laajeneva lentoasema mahdollistaa koko Suomen saavutettavuuden nousemisen uudelle tasolle, kun lisääntyvä liikenne tuo suomalaisten ulottuville uusia reittejä eri puolille maailmaa.

Helsinki-Vantaan menestymisellä on erittäin tärkeä rooli koko Suomen lentoliikenteelle. Menestyminen kansainvälisessä kilpailussa antaa meille mahdollisuuden tarjota kilpailukykyisiä palveluita lentoliikenteelle eri puolilla Suomea. Olemme jatkaneet intensiivistä investointiohjelmaa maakuntakentillä, joista kuluneella kesäkaudella suurimmat työt liittyivät Rovaniemen lentoaseman kiitotien päällystämiseen.

Ennakoimme, että liikenne Finavian lentoasemilla jatkaa positiivista kehitystä loppuvuoden aikana. Loppuvuoden kehitystä tukee kaukoreiteille tuleva uusi tarjonta ja Lappiin avattavat uudet yhteydet. Matkustajakehitys kuitenkin jakautuu voimakkaasti eri lentoasemillamme, osassa päästään kasvulukuihin ja osa menettää matkustajia edelleen muille liikennemuodoille. Myös mahdolliset turvallisuusuhat suosituissa matkakohteissa saattavat vaikuttaa liikennekehitykseen.

Liikevaihdon arvioimme olevan vuonna 2016 selkeästi viime vuotta korkeampi, mihin vaikuttaa myönteisesti lähinnä hyvä matkustajakehitys. Liikevoittotasoomme ilman kertaluonteisia eriä vaikuttavat etenkin investointien myötä kasvaneet poistot, minkä vuoksi liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän jonkin verran edellisvuotta alhaisemmaksi.”

Finavian osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016 

 

Raportointi