Hyppää pääsisältöön

Suunnittelukilpailu Helsinki-Vantaan kehittämiseksi

Julkaistu
14.09.2016 klo 06:09
Finavia valmistelee suunnittelukilpailua, joka tähtää Helsinki-Vantaan terminaali 2:n ja joukkoliikenteen palvelujen kehittämiseksi kustannustehokkaasti ja samalla huomioiden ensiluokkainen, maailman parhaimmistoon kuuluva matkustajakokemus.

Suunnittelukilpailun tavoitteena olisi parantaa palvelutasoa laajentamalla terminaali 2:ta nykyiselle pysäköinti- ja joukkoliikennealueelle, jolloin saataisiin uutta terminaalitilaa lähtöselvitys-, turvatarkastus- ja matkatavaroiden luovutustoiminnan käyttöön. Näin nykyisen kahden terminaalin sijasta lähtö- ja tulopalvelut voitaisiin keskittää yhteen terminaaliin.

Samalla halutaan linkittää eri liikennemuodot nykyistä paremmin lentoaseman ja lentoliikenteen kanssa sekä parantaa pysäköinti- ja joukkoliikennejärjestelyjä.

Helsinki-Vantaa on jo nyt paitsi merkittävä eurooppalainen lentoliikenteen solmukohta myös merkittävä bussi- ja junaliikenteen keskittymä. Lentoaseman kautta kuljetaan myös maa- ja meriteitse Venäjälle, Tallinnaan, Baltiaan ja Pohjoismaihin.


Kilpailun yhtenä suunnittelukriteerinä on löytää ratkaisu, joka ottaa huomioon lento- ja joukkoliikenteen kasvavat matkustajamäärät sekä varmistaa lentoaseman kehittämisen siten, että nykyinen toiminta voi jatkua laajennus- ja muutostöiden ajan mahdollisimman pienin häiriöin.

Suunnittelukilpailu on osa Finavian käynnistämää noin miljardin euron kehitysohjelmaa. Sen tavoitteena on vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa sekä kansainvälisessä lentoasemien kilpailussa että Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen merkittävänä solmukohtana.

Helsinki-Vantaata laajennetaan, sen palveluita uudistetaan ja infrastruktuuria kehitetään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Laajennuksen ansiosta lentoasemalla voidaan palvella 20 miljoonaa vuotuista matkustajaa vuonna 2020.

Helsinki-Vantaan vahvuuksia ovat lyhyet vaihtoajat, ystävällinen henkilökunta ja innovatiiviset maailmanluokan palvelut. Nämä halutaan säilyttää myös matkustajamäärien kasvaessa.

Hankintailmoitus julkaistaan syksyn kuluessa Finavian verkkosivuilla, Hilmassa ja Euroopan yleisessä tiedotuskanavassa TED:ssä.

Lisätietoja suunnittelukilpailun käynnistymisestä ja aikataulusta saa projektipäällikkö Tuomo Lindstedtiltä, p. 050 330 4422 ja sähköpostilla.

Lisätietoja Finavian kehitysohjelmasta ja Helsinki-Vantaan laajennuksesta

Kehitys