Hyppää pääsisältöön

Valtiontarkastusviraston laillisuustarkastus päätökseen

Julkaistu
21.06.2016 klo 06:10
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on saanut laillisuustarkastuksensa päätökseen Finavia Oyj:n ja liikenne- ja viestintäministeriön toiminnasta koskien vuosina 2009-2011 tehtyjä ei-suojaavia johdannaissopimuksia.

VTV katsoo, että Finavia Oyj:n hallitus on harkinnut tarkoituksenmukaisella tavalla johdannaisvastuiden selvittämiseen liittyvät toimintavaihtoehdot ja ryhtynyt tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin. Tehdyt päätökset ovat myös perustuneet riittävään selvitykseen. VTV:n mukaan Finavia on toiminut johdonmukaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Finavia on tehnyt koko tarkastusprosessin ajan yhteistyötä viranomaisten kanssa ja tukenut kaikin tavoin VTV:n tarkastusta. 

Finavian rahoituspolitiikan vastaisien johdannaissopimusten vastuukysymyksiä on käsitelty monivaiheisessa prosessissa vuodesta 2012 alkaen. Finavia on purkanut strukturoidut johdannaissopimukset yhtiön hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Vaikka Finavia on kärsinyt ei-suojaavista johdannaissopimuksista merkittävän tappion, tämä ei vaaranna yhtiön varsinaista liiketoimintaa ja kehityssuunnitelmia.

5 faktaa johdannaisista

Raportointi