Ohita navigaatio

Viisi faktaa johdannaisista

Artikkeli julkaistu
15.09.2016 klo 11:25
Arkistointipäiväys
Julkisuudessa on käyty keskustelua Finavian edellisen johdon aikana, yli viisi vuotta sitten tehdyistä johdannaissopimuksista. Osa keskustelusta perustuu oikeaan tietoon, osa on harhaanjohtavaa. Olemme tälle sivulle koonneet asiaa koskevat faktat.

1. Mitä johdannaiset ovat?

Johdannaiset ovat normaali, yritysten käyttämä rahoitusinstrumentti, jolla voidaan suojautua esimerkiksi lainojen korkojen nousua vastaan. Vaihtoehtoisesti yritykset voivat ottaa kiinteäkorkoista lainaa.

2. Miksi Finavian johdannaissopimukset ovat herättäneet huomiota?

Finavian edellisen johdon aikana vuosina 2009–2011 yhtiö solmi johdannaissopimuksia, joista osa on myöhemmin todettu luonteeltaan ei-suojaaviksi ja samalla yhtiön rahoituspolitiikan vastaisiksi. Osa sopimuksista muuttui Finavian kannalta erittäin tappiollisiksi.

3. Miten johdannaiset ovat vaikuttaneet Finavian talouteen?

Vaikka Finavia on kärsinyt ei-suojaavista johdannaissopimuksista merkittävän tappion, se ei vaaranna yhtiön liiketoimintaa tai kehityshankkeita. Finavia on tehnyt kaikkensa, että asialla olisi mahdollisimman vähän vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

4. Mitä toimenpiteitä Finaviassa on tehty?

Vuonna 2012, kun asia tuli ilmi, Finavian nykyjohto ryhtyi välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin. Finavia on myös aktiivisesti ja säännöllisesti viestinyt johdannaisista tilinpäätöksissään, osavuosikatsauksissaan ja verkkosivuillaan.

Rahoitusohjeet ja käytännöt on uusittu, jotta vastaavien sopimuksien tekemisiltä vältyttäisiin vastaisuudessa.

Finavia yritti ensin yhteisymmärryksessä johdannaiset myyneiden kahden eri pankin kanssa purkaa sopimukset, mutta se ei onnistunut. Sen jälkeen strukturoidut ei-suojaavat johdannaissopimukset purettiin Finavian hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Finavia on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa ja tukenut kaikin tavoin Valtion tarkastusvirastoa (VTV) sen selvittäessä asiaa. VTV julkisti ensimmäisen raporttinsa vuonna 2013.

5. Miten asiaa on selvitetty?

Finavia on usein eri keinoin selvittänyt asiaa yhtiön ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella ja on tehnyt kaiken voitavansa, että asia saadaan selvitettyä perusteellisesti.

Korvauksia yritettiin hakea vakuutusyhtiöltä perustuen johdon vastuuvakuutukseen, mutta prosessi ei johtanut tulokseen.

Selvittääkseen, onko valvonta ollut riittävää, Finavia nosti kanteen tilintarkastajana vuosina 2009 - 2010 toiminutta Deloittea vastaan. Asiassa tehtiin myöhemmin sovintosopimus.

Finavia on tehnyt tutkintapyynnön poliisille liittyen kahteen työntekijäänsä, jotka eivät ole enää yhtiön palveluksessa. Poliisi on tiedottanut esitutkinnan päättyneen ja asian siirtyvän syyteharkintaan.

Finavia pyysi Finanssivalvontaa selvittämään johdannaissopimukset myyneiden pankkien toimintaa. Tarkoituksena oli selvittää, miten pankit ovat voineet myydä johdannaisia, jotka ovat yhtiön rahoituspolitiikan vastaisia. Finavian tavoitteena oli vastuullisena valtionyhtiönä nostaa asia myös laajempaan keskusteluun, jotta vastaavia virheitä ei tapahtuisi muissa yhtiöissä tai organisaatioissa.

Yritys