Skip navigation

Humans of Helsinki Airport: lentoaseman vartija Mikael Kuisma

Artikkeli julkaistu
30.05.2019 klo 09:00
Vartija Mikael Kuisman muotokuva.
Eri työvuoroissaan Mikael Kuisma johtaa vartiointia Helsinki-Vantaan turvavalvomossa tai toimii itse lentoaseman alueella vartijana ja järjestyksenvalvojana. Hänen mielestään  sosiaaliset taidot  ovat vartijan tärkein työkalu.

– Aloitin terminaalivartijana ja järjestyksenvalvojana Helsinki-Vantaan lentoasemalla kesällä 2015. Olen saanut mahdollisuuden kehittyä erilaisissa tehtävissä. Terminaalissa vartioinnin lisäksi olen ollut alueen liikkuvissa autoyksiköissä. Viimeisimpänä työnkuvaani lisättiin valvomotyö.

Turvavalvomosta johdetaan Helsinki-Vantaan vartioinnin operatiivista toimintaa: annetaan ohjeet suorittaville yksiköille, tehdään kameravalvontaa ja kulunvalvontaa, koordinoidaan toimintaa muiden kentän toimijoiden kanssa ja avustetaan viranomaisia, kuten poliisia. 

Helsinki-Vantaa on vartiointikohteena suuri. Henkilökuntaa ja matkustajia on paljon, ja kansainvälisyys säädöksineen ja ajoittaisine kielimuureineen vaikuttaa meidänkin työhön. Hyvää paikkatuntemusta vaaditaan, sillä eri alueilla pätevät eri säännöt ja lisäksi suuret rakennushankkeet aiheuttavat muutoksia. 

Vartiointi on vuorotyötä. Töitä tehdään kellon ympäri, joten vuorot voivat sijoittua päivä- tai yöaikaan. Vuoronvaihdossa kerrataan edellisen vuoron tapahtumat ja vaihdetaan kuulumiset. Kun teen vartiointitehtäviä terminaaleissa ja ulkona, käytän olosuhteiden mukaisia vaatteita, varustevyötä ja suojaliiviä. Valvomon puolella varustus on kevennetty, sillä työt koordinoidaan työpisteen takaa. 

Mielestäni toiminnasta saa paremman kuvan, kun saa olla vaihdellen sekä suorittamassa että johtamassa tehtäviä. Molemmissa rooleissa on omat hyvät puolensa, ja ne tuovat vastapainoa toisilleen. Koen että pääsen toteuttamaan itseäni tässä työssä. Porukassa tekeminen on myös mukavaa. Kiireen tai hankalien tilanteiden keskellä auttaa, kun on hyviä työkavereita tukena.

Tämän työn oppii kunnolla vasta tekemällä. Työtehtävissä tarvitaan tilannetajua ja paineensietokykyä. Suurin merkitys on kuitenkin sosiaalisilla taidoilla: pitkälle pääsee, kun kuuntelee, keskustelee ja osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Mitä vähemmän järjestyshäiriöitä on ollut, sitä paremmin työpäivä on sujunut.

Lue Helsinki-Vantaan rajavartijan työstä.

Ihmisiä & Ilmailua