Ohita navigaatio

Tampere-Pirkkalan vesiensuojelua parannettiin osana lentoaseman suurremonttia

Artikkeli julkaistu
05.10.2019 klo 09:00
Tampere-Pirkkala
Vastuullisuus
Lentoaseman ympäristöystävällisyys parani samalla, kun sen kapasiteetti kasvoi. Tampere-Pirkkalan lentoasema toimii hiilineutraalisti, kuten koko Finavian lentoasemaverkosto.

Finavia vähentää lentokoneiden jäänestoon ja -poistoon käytettävien aineiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta lähivesistöihin hyvällä suunnittelulla. Vesiensuojelu huomioidaan myös kenttiä uudistettaessa.

Tampere-Pirkkalan lentoasemaa on laajennettu ja kehitetty viime vuosina vauhdilla, ja kenttä pystyy nyt vastaanottamaan aiempaa isompia koneita samalla kun koneiden operointiaika on nopeutunut.

Uudistusten yhteydessä lentoaseman ympäristötyöhön on panostettu merkittävästi. Siinä missä energiatehokkuutta on viritetty kuntoon jo aiemmin, on päähuomio nyt vesiensuojelussa.

Vesiensuojelu keskittyy Tampere-Pirkkalan asemalla talvikauteen, jolloin lentokoneiden jäänpoistoa ja jäänestoa tehdään propyleeniglykolilla.

Vesienhallintaan satsattu miljoonia

Keskeinen investointi tehtiin asematason 1 päällystyksen yhteydessä, jolloin asematason alle asennettiin maaperää suojaavat kalvot, ja jäänpoistokäsittelyt keskitettiin tälle alueelle. Uudistuksen avulla glykolipitoinen vesi saadaan talteen huomattavasti aiempaa paremmin.

Yhteensä Tampere-Pirkkalassa on investoitu miljoonia euroja glykolipitoisten hulevesien keräykseen, jäänpoistopaikkoihin ja pumppauksiin.

– Olemme asematason uudistuksen lisäksi tehneet glykolipitoisten vesien tarkkailun tehostamista ja vesien ohjauksen kehittämistä. Toimintamme täyttää tiukat ympäristöluvan ehdot, mutta olemme pyrkineet parantamaan vesiensuojeluamme vielä vaaditun rajan ylikin, kertoo Tampere-Pirkkalan lentoaseman johtaja Mari Nurminen.

Vesiensuojelun tehokkuutta seurataan jatkuvasti. Glykolin keräysprosenttia valvotaan, minkä lisäksi laskuojissa on havaintopisteitä, joilla veden laatua tarkkaillaan säännöllisillä näytteenotoilla.

Laajaa ympäristötyötä hiilineutraalilla kentällä

Vaikka suurimmat uudistukset kenttäalueelle on nyt tehty, Tampere-Pirkkalan ympäristötyötä kehitetään Mari Nurmisen mukaan jatkuvasti, sertifioidun ISO 140001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

– Hyödynnämme lämmityksessä kaukolämpöä, ja olemme parantaneet sähkönkäyttömme energiatehokkuutta siirtymällä terminaaleissa ja koko kenttäalueella led-valoihin. Olemme myös yhdessä lentoyhtiöiden ja ANS Finlandin kanssa pyrkineet vähentämään lentomelun syntymistä.

Tulevista toimista Nurminen nostaa esille uusiutuvan, jätteistä ja tähteistä tehdyn dieselin käyttöönoton. Sillä voidaan vähentää lentoaseman ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Tampere-Pirkkalan lentoasema saavutti hiilineutraliteetin vuonna 2019.

– Teemme silti koko ajan sisukkaasti töitä päästöjemme vähentämiseksi. Seuraavaksi mietimme sähköautoihin siirtymistä: tarkastelemme, saataisiinko sillä esimerkiksi kentän kunnossapitokaluston päästöjä vähennettyä.

Lue lisää Finavian vesienhallinnasta