Skip navigation

Tuemme työn ja perhe-elämän yhteensovittamista

Artikkeli julkaistu
09.04.2019 klo 10:54
ek kampanja
Finavia on mukana EK:n työ+perhe -kampanjassa, jolla nostetaan esille työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteita ja ratkaisuja. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa on vielä paljon kehitettävää ja on tärkeää, että yritykset jakaisivat aktiivisesti hyviä käytäntöjään.

Arjen tasapainottamisen haasteet näkyvät myös Finaviassa. Perheet kokevat hankaluuksia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa erityisesti lasten ollessa pieniä tai vanhempien ikääntyessä. Näitä haasteita ratkotaan yhdessä.

-Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen vaatii joustoja ja kompromisseja sekä työnantajalta että työntekijältä, ja usein myös työtovereilta. Haluamme, että työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen olisi Finaviassa kuitenkin mahdollisimman joustavaa, toteaa henkilöstöjohtaja Kaarina Soikkanen.

Finavian henkilöstöstä kaksi kolmasosaa on vuorotöissä, jossa sujuvan ja turvallisen palvelun varmistaminen edellyttää paikallaoloa. Vuorotyöläisen arjen helpottamiseksi työntekijöiden vuorotoiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan sekä sallitaan vuoronvaihdot. Myös työkiertoa ja uusiin tehtäviin siirtymistä tuetaan. Lisää aikaa perhe-elämälle tuovat lisäksi normaalia pidemmät lomat. Liukuva työaika ja etätyömahdollisuus on käytössä sellaisissa tehtävissä, joissa se työn luonteen vuoksi on mahdollista.

Erilaisia työaikajärjestelyjäkin tärkeämpänä henkilöstöjohtaja Soikkanen pitää perhemyönteistä asennetta.

- Työelämään kuuluvat vanhempainvapaat, lasten sairastamiset ja ajoittaiset sijaistamisongelmat. Täytyy myös muistaa, että perheet ovat erilaisia. Työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet eivät ole kaikilla samanlaisia. Ymmärrämme perhearkea ja haluamme tukea henkilöstömme jaksamista ruuhkavuosien keskellä. Yhteistyössä, puolin ja toisin joustaen hyvä tulee, hän toteaa.

- Ja olisi hienoa, että isät hyödyntäisivät entistä enemmän perhevapaita. Meillä äitien tai isien ura ei pysähdy perhevapaisiin, Soikkanen lisää.

Vuosittaisessa henkilöstötutkimuksessamme kysyimme työntekijöiden näkemyksiä siitä, miten hyvin Finaviassa huomioidaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen liittyvät tarpeet. Tutkimuksen perusteella työntekijämme kokevat, että työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on meillä hyvin mahdollistettu.

Lue lisää kampanjasta: työ + perhe – Ratkaistaan arjen yhtälö

#työplusperhe

Raportointi