Ohita navigaatio

Pohjolan lentoasemien talvitoiminta uuden edessä: kiitotien kuntotason määrittely muuttuu

Artikkeli julkaistu
29.01.2020 klo 09:56
Runway friction measuring
Kun kiitotien kuntotaso tällä hetkellä pohjautuu kiitotietarkastajan mittaamaan kitkaan, määräytyy se ensi marraskuusta alkaen kiitotiellä olevien esiintymätyyppien kuten lumen tai jään paksuuden ja laajuuden perusteella.

− Kun siirrytään kitkaperusteisesta raportoinnista esiintymisperusteiseen raportointiin, voidaan kiitotien kunto joissakin sääolosuhteissa raportoimaan nykyisen tyydyttävän sijasta huonoksi. Huonoissa olosuhteissa lentoyhtiö voi tästä syystä päättää lentää varakentälle, Finavian tekninen johtaja Henri Hansson arvioi ensi marraskuussa voimaan astuvaa uutta kansainvälistä säännöstä.

Hanssonin mukaan Pohjolassa on vuosikymmenet lennetty turvallisesti lumen ja jään keskellä. Finavian maailmankuulun snowhow-osaamisen ansiosta laskeutumiset ja lentoonlähdöt on talvisin pystytty hoitamaan sujuvasti eikä kiitotietä ole jouduttu sulkemaan talvella juuri lainkaan. Marraskuun alussa voimaan astuva uusi raportointitapa voi muuttaa tilannetta.

− Teemme ilman muuta parhaamme, jotta pystymme sopeuttamaan talvitoimintamme uuden raportointitavan mukaiseksi ja että matkustajaliikenne kärsisi mahdollisimman vähän. Olemme valmistautuneet muutokseen jo kahden vuoden ajan ja tehneet yhteistyötä lentoyhtiöiden, viranomaisten ja lennonvarmistuksen kanssa. Yhdessä on tehty arvioita muun muassa siitä, millaisia vaikutuksia uudella säännöstöllä olisi lentoliikenteeseen.

Finaviassa on analysoitu kymmeniä tuhansia aiemmin raportoituja olosuhdetietoja ja innovoitu käytännön toimenpiteitä.

− Olemme esimerkiksi parhaillaan selvittämässä, olisiko hiekan käyttö kiitotiellä mahdollista. Vaikka hiekkaa ei ole kiitoteillä käytetty vuosikymmeniin, se on nousemassa yhdeksi vaihtoehdoksi. Hiekka olisi mahdollista jäädyttää hiekkapaperiksi kiitotien pinnalle silloin, kun liukkaudentorjunta-aineiden käyttö ei enää ole mahdollista. Jäädytetyn hiekan avulla kiitotien kuntotaso saataisiin nostettua, Hansson kertoo.

Hiekan käyttö onnistuu kuitenkin vain tietyillä pohjoisen lentoasemilla ja sen käyttöön vaikuttavat myös sääolosuhteet. Hiekan käyttö ei ole ratkaisu kaikilla lentoasemilla. Finavia on kuitenkin jo tehnyt laiteinvestointeja ja on harjoittelemassa laitteiden käyttöä. Kun menetelmä osataan ja sille saadaan sertifiointi, voidaan siirtyä kiitotielle.

Kiitotietarkastajat havainnoivat esiintymätyypit jatkossakin sekä silmämääräisesti että tarvittavilla mittauksilla. Vaikka lentäjille ei EU-alueella enää jatkossa saa välittää tietoa mitatusta kitkasta, kitkaa mitataan edelleen ja käytetään kiitotien kuntotason lopullisessa määrityksessä.

Mistä on kyse?

Kyse on kansainvälisen ilmailualan järjestön ICAO:n päätöksestä muuttaa kiitoteiden kunnon raportointitapaa (Global Reporting Format, GRF) marraskuusta 2020 lähtien. Se tarkoittaa muutosta myös Finavian talvikunnossapitotoimintoihin ja erityisesti siihen, millä perusteella kiitotien olosuhdetiedot talvisin ilmoitetaan lentäjälle.

ICAO:n uuden raportointitavan tavoitteena on globaalisti parantaa turvallisuutta.

− Säännöstö harmonisoi lentokoneen miehistön saamat kiitotien kuntotiedot kaikkialla maailmassa. Tämä on tietysti hyvä asia, Hansson sanoo.

Pohjoismaiset lentoalan toimijat kokoontuvat käsittelemään ICAO:n uutta säännöstöä Helsinkiin 28.-29.1.2020. Workshopin aiheena on keskustella siitä, miten talviset olosuhteet jatkossa raportoidaan ja millaisia vaikutuksia uudella raportointitavalla on lentoliikenteen täsmällisyyteen ja sujuvuuteen.

Lue lisää tämänhetkisestä talvikunnossapidosta.

Kehitys