Ohita navigaatio

Puheenvuoro: Euroopassa lentoslotien käsittely on tarkkaan säänneltyä

Artikkeli julkaistu
18.01.2022 klo 13:37
Lentokoneita pysäköintynä lentoasemalle.
Ihmisiä & Ilmailua
Slotit tarkoittavat lentojen ennalta sovittuja lähtö- ja laskeutumisaikoja. Niiden käsittelyä ohjaavat kansainväliset ja EU-tason ilmailusäännöt. Euroopassa lentokentät eivät myy sloteja, kuten usein kuulee väitettävän, kirjoittavat Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori ja Airport Coordination Finland ry:n slot-koordinaattori Katriina Ahlroth.

Euroopan maista ainoastaan Iso-Britanniassa lentoyhtiöiden on mahdollista myydä ja ostaa toisiltaan sloteja. Nämä niin sanotut jälkimarkkinat nousevat aina silloin tällöin julkisuuteen. Varsinkin Lontoon Heathrown korkeiksi muodostuneista kauppahinnoista on ollut paljon keskustelua.

Iso-Britannian kaltainen kaupankäynti ei koske muuta Eurooppaa, sillä sallittua on vain rajoitettu slotien vaihto. Lentoslotien hakeminen ja myöntäminen onkin erittäin säänneltyä toimintaa ja piiruntarkkaa työtä. Toiminta perustuu EU-tasoiseen lainsäädäntöön ja kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n ohjeisiin.

Suomen ainoa slot-koordinoitu lentokenttä on Helsinki-Vantaan lentoasema. Sen slot-koordinaatiosta vastaa itsenäinen yhdistys, Airport Coordination Finland ry. Yhdistys on mukana kaikilla koordinaation tasoilla: pohjoismaisessa, eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa yhteistyöorganisaatiossa.

Lentoslotit ovat lentokentän ja paikallisen slot-koordinoinnista vastaavan organisaation myöntämä oikeus saapua tai lähteä tiettyyn aikaan. Aikataulujen koordinaatio on tärkeää, sillä sen avulla voidaan varmistaa täsmällinen lentoliikenne ja suunnitella tarvittavat resurssit. Jos lentojen lähtö- ja laskeutumisaikoja ei koordinoitaisi, isot kansainväliset kentät ja sitä kautta koko ilmaliikenne joutuisivat kaaoksen valtaan.

EU-lain mukainen sääntö normaaliaikana on, että lentoyhtiön on käytettävä vähintään 80 prosenttia varaamistaan sloteista. Näin lentoyhtiö varmistaa oman slotinsa myös seuraavalle kaudelle. Jos lentoyhtiö jättää käyttämättä myönnetyn slotin, se palautuu kunkin maan slot-koordinaattorille ja jaetaan eteenpäin IATA:n ja EU:n määrittelemien tarkkojen sääntöjen mukaisesti.

Korona-aikana EU on myöntänyt poikkeuksia slotien käyttämiseen. Talvikaudelle 2021-2022 EU on koronapandemian vuoksi päättänyt alentaa slotien käyttörajan 80 prosentista 50 prosenttiin. Kesäksi 2022 raja nousee 64 prosenttiin.

Myönnettävät lähtö- ja tuloajat muodostuvat kiitotie-, terminaali- ja lentokonepaikoituskapasiteetin perusteella. Helsinki-Vantaan enimmäiskapasiteetti on 80 operaatiota tunnissa, ja päivittäisistä sloteista lentoyhtiöt ovat varanneet noin kolmasosan.

Lähtö- ja tuloaikoja on siis Helsinki-Vantaalla saatavilla hyvin, eikä Helsinkiin tai Helsingistä tarvitse lentää koneita tyhjänä niin sanottuina haamulentoina. Joillakin Euroopan lentokentillä sloteista tosin on pulaa, joten korona-aikana lennon perumisen sijaan lentoyhtiöt haluavat lentää suositun reitin. Koneissa on silti yleensä jonkin verran matkustajia ja rahtia.

Kiitotie-, terminaali- ja paikoituskapasiteen lisäksi lentokenttien ympäristö- ja melumääräykset voivat rajoittaa jaettavien slotien määrää. Esimerkiksi Helsinki-Vantaalla yöaikaisia sloteja myönnetään vähän.

Slot-koordinaatio on maailmanlaajuinen järjestelmä. Se, kuinka vahvasti kenttien lentoslotit ovat koordinoinnin piirissä, vaihtelee maanosittain. Euroopan pääkentät ovat vahvasti koordinoituja, kun taas Yhdysvalloissa on paljon koordinoimattomia kenttiä. Eri maanosien slot-käytäntöjä ei tästä syystä voi aina verrata toisiinsa sellaisenaan.

Airport Coordination Finland ry rahoittaa toimintansa slot-maksulla, joka on 1,37 euroa/rotaatio. Rotaatiolla tarkoitetaan yhtä nousua ja yhtä laskeutumista.

Lisätietoja Helsinki-Vantaan ja Pohjoismaiden slot-koordinaatiosta.

Artikkelin kirjoittajat ovat Suomen johtavia lentoslotien asiantuntijoita.

Reittikehitysjohtaja Petri Vuori on Finavian johtoryhmän jäsen ja vastaa Finavian lentoyhtiöasiakkuuksista ja uusasiakkuuksien hankinnasta. Hän toimiii myös Airport Coordination Finland ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Slot-koordinaattori Katriina Ahlroth vastaa Airport Coordination Finland ry:ssä Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoslotien myöntämisestä ja yhteensovittamisesta. Hänellä on pitkä ilmailualan tausta.