Ansökan om passertillstånd för aktörer inom allmänflyget vid Finavias flygplatser

Finavias passerkontrollsystem för aktörer inom allmänflyget är baserat på mobilabonnemang för att underlätta och styra in- och utpasseringen vid Finavias flygplatser.

Systemet styrs med mobiltelefonen och är i bruk på följande flygplatser: Björneborg, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby-Jakobstad, Kemi-Torneå, Kittilä, Kuopio, Kuusamo, Mariehamn, Rovaniemi, Nyslott, Tammerfors-Birkala, Uleåborg, Vasa och Åbo.

En aktör inom allmänflyget ska, i första hand genom sin klubb, ansöka om passertillstånd för dörrar/portar som är avsedda för aktörerna i fråga. Därefter registreras personen i systemet. Efter registreringen kan porten öppnas genom att personen använder sin registrerade telefon och ringer det nummer som anges på porten. OBS! Numret svarar inte, utan dörren öppnas om telefonen är registrerad i systemet och har passertillstånd för dörren i fråga. Med en och samma ansökan får aktörer inom allmänflyget passertillstånd för samtliga gemensamma dörrar som är avsedda för aktörer inom allmänflyget på de flygplatser inom Finavia där systemet är i bruk. Uppringningen och registreringen är avgiftsfri.

Även de aktörer inom allmänflyget som inte hör till en klubb samt vid behov myndigheterna ska ansöka om passertillstånd med den elektroniska blanketten.

Registrering för aktörer inom allmänflyget

I den gällande EU-förordningen 173/2012 fastställs det att personer endast kan beviljas tillträde till flygsidan om de har ett giltigt skäl samt att tillträdet till flygsidan ska kontrolleras och att flygplatsoperatören ska spara dokumentation om vilka personer som beviljats tillträde till flygsidan.

Giltiga skäl för registrering är

  • giltigt flygcertifikat
  • elev i flygskola (intyg från flygskola/lärare krävs)
  • fallskärmshoppare (medlemskap i fallskärmsskola krävs)
  • flygplansmekaniker
  • hangar på flygsidan (gällande hyreskontrakt ska finnas)
  • annat giltigt skäl (skriftlig motivering krävs), slutgiltigt beslut i ärendet fattas av Finavia Abp Riskhantering/Företagssäkerhet

Ansökan om passertillstånd ska göras elektroniskt med en webblankett. För att registrera sig ska personen underteckna en särskild förbindelseblankett (PDF). På blanketten förbinder sig personen att iaktta villkoren för systemet. Förbindelseblanketten skrivs ut, undertecknas, skannas in och fogas till ansökan om passertillstånd. Filen som innehåller förbindelsen ska namnges på följande sätt ”efternamn_fornamn_forbindelse.pdf”.

Vid missbruk har Finavia Abp rätt att dra in passertillståndet.

Observera

  • Passertillståndet är alltid personligt.
  • Registrering kräver att personen har fyllt i förbindelseblanketten.
  • Passertillstånd kan beviljas för flera flygplatser på samma gång.
  • Om flygplatsen har en fordonsport för aktörer inom allmänflyget förutsätter ett passertillstånd för porten att fordonet har ett giltigt fordonstillstånd för flygplatsen i fråga.

Passertillstånd beviljas för 5 år i sänder.