Ansökan om passertillstånd gäller på samma gång alla flygplatser där systemet är i bruk (Björneborg, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby-Jakobstad, Kemi-Torneå, Kittilä, Kuopio, Kuusamo, Mariehamn, Rovaniemi, Nyslott, Tammerfors-Birkala, Uleåborg, Vasa och Åbo). I fall din hemflygstation inte finns på listan, välj då ur befintliga listan en flygstation som du antar besöka oftast och märk denna som ”Hemflygstation” i ansökan.

Ansökan görs i två steg:
  1. Skriv ut, underteckna och skanna in förbindelseblanketten (PDF).
  2. Fyll i nedanstående ansökningsblankett för passertillstånd och foga förbindelsen till blanketten. Blanketten kan inte skickas, om bilagan saknas.

Namn
One file only.
60 MB limit.
Allowed types: pdf, jpg, png, doc, docx, odt, odp, ods.