Skip navigation

Finavia förnyar sin ansvarskommunikation – årsredovisningen 2012 har lagts ut på nätet

Pressmeddelande
Article published
27.03.2013 kl 17:50
Finavia har publicerat årsredovisningen 2012 och samtidigt förnyat bolagets rapportering av bolagsansvaret. Årsredovisningen finns på webbadressen vuosikertomus.finavia.fi/sv.

Finavia tillämpar de internationella GRI-riktlinjerna (Global Reporting Initiative) i ansvarsrapporteringen som beskriver bolagets ekonomiska och sociala effekter och miljöeffekter 2012. Finavia rapporterar om sitt ansvar på nivå B i GRI:s riktlinjer. ”Finavia har som ägare av flygplatserna exceptionellt många intressegrupper och vår verksamhet har omfattande effekter i hela Finland. Som ett led i utvecklingen av Finavias samarbete med intressenterna har vi satsat på vår ansvarsrapportering och fördjupat den ytterligare. Dessutom förväntar sig flygbolagskunderna, flygpassagerarna, personalen och finländarna i övrigt öppen kommunikation av oss och den har vi förbundit oss till”, säger Mikko Saariaho, kommunikationsdirektör på Finavia. Finavias digitala årsredovisning ersätter miljörapporten, personalrapporten och årsredovisningen som bolaget tidigare gett ut i tryckt form. Den digitala årsredovisningen innehåller en utskriftsfunktion så att det är enkelt att skriva ut rapporten i PDF-format.

Rapportering