Skip navigation

Finavia inleder ett omfattande utvecklingsprogram på Helsingfors-Vanda

Pressmeddelande
Article published
16.10.2013 kl 08:00
Finavia Abp, som ansvarar för flygplatserna och flygtrafiktjänsten, inleder ett omfattande utvecklingsprogram i syfte att bibehålla Finlands fina flygförbindelser och förbättra Helsingfors-Vandas konkurrenskraft i den hårdnande internationella konkurrensen. Flygplatsen förbereder sig för att ge service till 20 miljoner passagerare i början av 2020-talet.

Utvecklingsprogrammet genomförs åren 2014–2020 och fokuseras i huvudsak till att öka kapaciteten när det gäller incheckning och transfertrafik samt att förbättra trafikarrangemangen. Syftet är att säkerställa Helsingfors-Vandas starka konkurrensställning i transfertrafiken mellan Europa och Asien.

– Flygpassagerarna förväntar sig smidighet, snabba transfertider, högklassiga tjänster samt upplevelser. Dessa faktorer är avgörande för flygplatsens framgångar i den hårda konkurrensen, och därför måste vi satsa på dem. Var tredje flygpassagerare väljer rutt utifrån transferflygplatsen, säger Finavias verkställande direktör Kari Savolainen.

Genom sina tidigare investeringar har Finavia tryggat Helsingfors-Vandas ställning som en betydande transferflygplats på rutter mellan Asien och Europa samt möjliggjort en kapacitet på 15 miljoner passagerare på flygplatsen. Tillväxten i flygtrafiken kommer dock att leda till trafikstockningar på flygplatsen under de kommande åren.

– Enligt beräkningar kommer 20 miljoner passagerare att resa via Helsingfors-Vanda i början av 2020-talet. Detta innebär att de nuvarande lokalerna inte kommer att räcka till och att Helsingfors-Vanda måste kunna förnya sig och utveckla sina processer. Vår huvudflygplats framgångar som en ledande transferflygplats garanterar finländarna heltäckande flygförbindelser även i framtiden och förbättrar Finlands konkurrenskraft betydligt, säger Savolainen.

Investeringar på 900 miljoner euro inleds 2014

Utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda åren 2014–2020 kommer att kosta cirka 900 miljoner euro. Sysselsättningseffekten är uppskattningsvis 14 000 årsverken. När passagerarantalet på flygplatsen stiger till 20 miljoner passagerare inom de kommande tio åren kommer det att finnas cirka 5 000 permanenta arbetstillfällen i olika företag på flygplatsen.

– Utgångspunkten vid utveckling av flygplatsen är alltid att vi gör förnyelser utifrån passagerarnas förväntningar. Kapaciteten ökas utifrån den faktiska efterfrågan i flygtrafiken, säger Ville Haapasaari, Finavias flygplatschef på Helsingfors-Vanda.

Utvecklingsprogrammet inleds med förbättringsarbeten i incheckningshallen i Terminal 2. Samtidigt inleds ett mer detaljerat planeringsarbete, varvid man fattar de slutliga besluten om vart utbyggnadsarbetena ska koncentreras.

Tanken är att byggandet av en helt ny infrastruktur ska inledas 2015. Som ett alternativ undersöker Finavia möjligheten att bygga en s.k. satellitterminal bredvid Terminal 2. Bolaget planerar också att bygga ut Terminal 2 där parkeringsområdena P1 och P2 nu ligger.

Utvecklingsprogrammet kan inledas tack vare att staten investerar 200 miljoner euro i Finavia. Därigenom förbättras Finavias soliditet och möjligheter att ta lån.

– Statskapitalet koncentreras till att utveckla Helsingfors-Vanda för att vi ska kunna återbörda statens investering med intäkter från vår affärsverksamhet. Samtidigt kan vi bättre sköta underhållskulden för de centrala flygplatserna i vårt flygplatsnätverk, säger Savolainen.

Vid sidan av utvecklingsprogrammet genomför Finavia reparations- och underhållsarbeten för cirka 100 miljoner euro på Helsingfors-Vanda, de centrala flygplatserna i flygplatsnätverket och inom flygtrafiktjänsten. Arbetena omfattar bland annat asfaltering av startbanorna och underhåll av terminalbyggnaderna.

Vad sker på Helsingfors-Vanda de närmaste åren?

Kapaciteten vid incheckningen och säkerhetskontrollen utvecklas i Terminal 2

- Kapaciteten vid passagerarkontrollen ökas

- Congress-området utvecklas

- Incheckningen och bag drop-disken automatiseras

- Genomförs år 2014

Kapaciteten i transfertrafiken utvecklas

- Fler platser i widebody-flygplan i non-Schengentrafiken

- Terminalen utökas till exempel med hjälp av en satellitterminal

- Kan genomföras stegvis 2015–2020 utifrån efterfrågan

Utveckling av den avgående och ankommande trafiken i Terminal 2

- Terminal 2 utvidgas på området framför terminalen och parkeringskapaciteten utvecklas

- Koncentrerad incheckning, säkerhetskontroll och bagageinlämning

- Utveckling av trafikarrangemangen

- Möjlighet att öka de kommersiella tjänsterna

- Preliminär tidsplan 2017–2019 beroende på tidsplanerna för andra projekt

Finavia gör sitt yttersta för att utbyggnadsarbetena på Helsingfors-Vanda ska förorsaka så små olägenheter för passagerarna som möjligt. Bland annat på Finavias webbplats ges regelbundet information om hur arbetena framskrider och vilka effekterna av dem är.

Utvidgningen av flygplatsen efter år 2015 kommer inte att inverka på de nuvarande flygbullerområdena, eftersom förnyelserna inte förväntas påverka användningen av startbanorna.

Utveckling