Skip navigation

Finavia käynnistää Helsinki-Vantaan laajan kehittämisohjelman

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
16.10.2013 klo 08:00
Lentoasemista ja lennonvarmistuksesta vastaava Finavia Oyj käynnistää laajan kehittämisohjelman, jonka tarkoituksena on säilyttää Suomen hyvät lentoyhteydet ja parantaa Helsinki-Vantaan kilpailukykyä kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Lentoasema valmistautuu palvelemaan 20 miljoonaa matkustajaa 2020-luvun alkupuolella.

Vuosille 2014–2020 ajoittuva kehittämisohjelma kohdistuu pääasiassa lähtöselvitys- ja vaihtomatkustuskapasiteetin kasvattamiseen sekä liikennejärjestelyjen parantamiseen. Tavoitteena on varmistaa Helsinki-Vantaan vahva kilpailuasema Euroopan ja Aasian välisessä vaihtoliikenteessä.

– Lentomatkustajat odottavat sujuvuutta, nopeita vaihtoaikoja, hyviä palveluja ja elämyksellisyyttä. Nämä tekijät ratkaisevat lentoaseman menestymisen kovassa kilpailussa, ja niihin meidän pitää panostaa. Joka kolmas lentomatkustaja valitsee lentoreittinsä vaihtolentoaseman perusteella, sanoo Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

Finavia on aiemmilla investoinneillaan turvannut Helsinki-Vantaan tien merkittäväksi vaihtokentäksi Aasian ja Euroopan välisillä reiteillä sekä mahdollistanut lentoaseman kapasiteetin 15 miljoonaan matkustajaan. Lentoliikenteen kasvu on kuitenkin ruuhkauttamassa lentoaseman tulevina vuosina.

– Ennusteiden mukaan Helsinki-Vantaalla on 20 miljoonaa matkustajaa 2020-luvun alkupuolella. Tämä tarkoittaa, että nykyiset tilat käyvät riittämättömiksi ja että Helsinki-Vantaan on kyettävä uusiutumaan ja kehittämään prosessejaan. Päälentoasemamme menestyminen johtavana vaihtokenttänä takaa suomalaisille kattavat lentoyhteydet myös tulevaisuudessa ja parantaa maamme kilpailukykyä merkittävästi, sanoo Savolainen.

900 miljoonan euron työt alkavat vuonna 2014

Helsinki-Vantaan kehittämisohjelma 2014–2020 on suuruudeltaan noin 900 miljoonaa euroa. Sen työllisyysvaikutus on arviolta 14 000 henkilötyövuotta. Kun lentoaseman matkustajamäärä nousee 20 miljoonaan matkustajaan seuraavan kymmenen vuoden kuluessa, lentoasemalle syntyy lisäksi eri yrityksiin noin 5 000 pysyvää työpaikkaa.

- Lentoaseman kehittämisessä kaiken lähtökohtana on se, että teemme uudistuksia matkustajien odotusten pohjalta. Kapasiteettia kasvatetaan aitoon lentoliikenteen kysyntään pohjautuen, toteaa Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja Ville Haapasaari Finaviasta.

Kehittämisohjelma käynnistyy terminaali 2:sta lähtöselvitysaulan parannustöillä. Samaan aikaan käynnistetään tarkempi suunnittelutyö, jolloin tehdään lopulliset päätökset laajennustöiden kohdistamisesta.

Kokonaan uuden infrastruktuurin rakentaminen käynnistyisi näillä näkymin vuonna 2015. Yhtenä vaihtoehtona Finavia tutkii mahdollisuutta rakentaa ns. satelliittiterminaali terminaali 2:n viereen. Yhtiö suunnittelee myös terminaali 2:n laajentamista nykyisten P1- ja P2-pysäköintitilojen alueelle.

Kehittämisohjelma saadaan käyntiin valtion myöntämän pääomituksen ansiosta, kun valtio sijoittaa Finaviaan 200 miljoonaa euroa. Sen ansiosta Finavian omavaraisuusaste ja mahdollisuudet ottaa velkaa paranevat.

– Pääomitus kohdistetaan Helsinki-Vantaan kehittämiseen, jotta voimme palauttaa valtion sijoituksen takaisin liiketoimintamme tuotoilla. Samalla pystymme hoitamaan keskeisten verkostolentoasemien korjausvelkaa nykyistä enemmän, Savolainen sanoo.

Kehittämisohjelman lisäksi Finavia toteuttaa Helsinki-Vantaalla, keskeisillä verkostolentoasemillaan sekä lennonvarmistuksessa noin sadan miljoonan euron arvoiset korjaus- ja ylläpitotyöt. Ne sisältävät muun muassa kiitoteiden päällystyksiä ja terminaalirakennusten ylläpitotöitä.

Mitä Helsinki-Vantaalla tapahtuu seuraavien vuosien aikana?

Lähtöselvitys- ja turvatarkastuskapasiteetin kehittäminen Terminaali 2:ssa

- Matkustajien turvatarkastuskapasiteetin lisäys

- Congress-alueen kehittäminen

- Lähtöselvitys- ja bag drop –automaatio

- Toteutus vuonna 2014

Vaihtoliikenteen kapasiteetin kehittäminen

- Lisää laajarunkokonepaikkoja Non-Schengen-liikenteelle

- Terminaalin kasvattaminen esimerkiksi satelliittiterminaalin avulla

- Voidaan toteuttaa asteittain kysynnän mukaan 2015–2020

Lähtevän ja saapuvan liikenteen kehittäminen Terminaalissa 2

- Terminaali 2:n laajennus edusta-alueelle ja pysäköintikapasiteetin kehittäminen

- Keskitetty lähtöselvitysalue, turvatarkastus ja matkatavaroiden luovutus

- Liikennejärjestelyiden kehittäminen

- Mahdollisuus kaupallisten palveluiden lisäämiseen

- Alustava aikataulu 2017–2019 riippuen toisten hankkeiden aikataulutuksesta

Vaikutukset lentoliikenteelle ja matkustajille

Finavia tekee kaikkensa, että Helsinki-Vantaan laajennustöistä syntyisi mahdollisimman vähän haittaa matkustajille. Uudistustöiden etenemisestä ja vaikutuksista tiedotetaan säännöllisesti muun muassa Finavian nettisivuilla.

Lentoaseman laajenemisella vuoden 2015 jälkeen ei tule olemaan vaikutusta nykyisiin lentomelualueisiin, sillä uudistusten ei odoteta vaikuttavan kiitoteiden käyttötapoihin.

Kehitys