Skip navigation

Ny LED-belysning i parkeringshus P5 på Helsingfors-Vanda flygplats

Article published
30.08.2013 kl 11:20
I parkeringshus P5 på Helsingfors-Vanda flygplats byts de gamla kvicksilverlamporna till LED-lampor. Syftet är att uppnå både energibesparingar och ekonomibesparingar.

Genom byte av lampor kan Helsingfors-Vanda spara upp till 80 procent energi per år i elförbrukningen i parkeringshuset. Till följd av ekodesigndirektivet ska alla gamla kvicksilverlampor avlägsnas från marknaden senast 2015, och därför är det aktuellt att byta lamporna till mer miljövänliga LED-lampor.


Bytet av lampor inleds den 4 september och det pågår uppskattningsvis till mitten av november.

Utveckling Resa