Skip navigation

Art Cinema på Helsingfors-Vanda: Så här ser mediekonstnärer på Helsingfors

Article published
06.01.2014 kl 08:00
Black seats in front of painted wall.
Den tillfälliga utställningen på konstteatern Art Cinema på Helsingfors-Vanda visar denna gång olika möten i staden. I utställningen "Kaupunki liikkeessä" ("Stad i rörelse") kan passagerarna njuta av konstverk av finländska mediekonstnärer, som visar t.ex. det gångna och nuvarande Helsingfors ur olika perspektiv.

Sedan oktober, då Art Cinema öppnades på Helsingfors-Vanda flygplats, har passagerarna kunnat ta del av de främsta finländska mediekonstnärernas konstverk i en internationell flygplatsmiljö. Verken och temana byts ut regelbundet.

Sex finländska mediekonstnärers perspektiv på Helsingfors

I Elena Näsänens videofilm Passerby – Ohikulkija (23:28) tillbringar en ung japansk kvinna en natt och en dag i Helsingfors. Hon går omkring på stan med spårvagn och fotograferar byggnader av Alvar Aalto. Hennes besöksmål är Finlandiahuset, Stora Ensos huvudkontor och byggnaderna där Aaltos hem och arbetsrum finns. Det lakoniskt sammanställda konstverket tar betraktaren med på en hypnotisk resa till huvudpersonens inre värld och Aaltos byggnader.

I Sari Palosaaris konstverk Woolyworld (1:02) flyger man ovanför en metropol som är uppbyggd av papiljotter. Konstverket är en blandning av arkitektoniska miniatyrer, byggleksaker, urbana landskap från filmer och utrymmen av organiskt material från science fiction-filmer.

Seppo Renvalls alster -..- (5:25) visar vägmärken som är målade på gatorna och som betyder gångväg. Märkena har filmats under ett års tid. Även namnet på konstverket är ett tecken och kan läsas "såsom ovan", "såsom tidigare". Konstverket bygger på upprepning och syftar till längtan efter det förflutna, den där vackra känslan.

I Pasi Karjulas alster Umbrellas (3:15) visas människor som går till eller kommer från stationstunneln i Helsingfors. Det regnar. Människorna spänner upp sina paraplyer när de går ut. Stadsbor som beslutsamt går framåt visas i en upprepad rörelseserie med vardaglig poesi.

I Petra Lindholms videofilm Sunrise 05 AM (Idag stiger solen fem prick) (10:00) befinner man sig i en tom lägenhet. Ingen är hemma. Bilderna visar orörliga, statiska kompositioner som skapats utifrån en undersökning av valören och ljuset inom målar- och fotokonsten. Konstnären har också komponerat och arrangerat ljudspåret för verket. De känslomässiga tonerna i det flerskiktade alstret följer bilderna.

Art Cinema sponsras av de finländska Pro Av Art, Av-arkki och Stockmann som har deltagit i konstprojekten och gett stöd för genomförandet av de högklassiga utställningarna.

Konstteatern ingår i Finavias ArtPort-koncept. Grundidén är att erbjuda passagerarna nya slags överraskande tjänster genom att skapa viloplatser på Helsingfors-Vanda som motvikt till den hektiska flygplatsmiljön. Konstverken leder besökarnas tankar till en helt annan värld.

ArtPort-konceptet ingår också i Finavias företagsansvar. Det är ett bra sätt att lyfta fram finländskt kunnande och ge konstnärerna möjlighet att få både finländsk och internationell synlighet för sina alster.

Konstteaterns läge och öppettider

Art Cinema finns invid gate 37 och passagerarna har fritt inträde till teatern. Videofilmerna visas i rummet Art Gallery dygnet runt utan avbrott.

Resa