Hoppa över navigering

Finavia inleder ett omfattande investeringsprogram på flygplatserna i bolagets flygplatsnätverk

Pressmeddelande
Article published
07.01.2014 kl 09:48
Archived
An airport traffic sign outside of the airport.
Ansvar Resa
År 2014 inleder Finavia Abp ett omfattande investeringsprogram på de centrala flygplatserna i bolagets flygplatsnätverk i Finland. Investeringsprogrammet fördelas mellan flera olika flygplatser och det innefattar arbeten för att utveckla och upprätthålla verksamheten på flygplatserna. Finavia kommer att genomföra stora investeringsprojekt i Åbo, Tammerfors, Ivalo och Rovaniemi. Totalt investeras cirka 35 miljoner euro i flygplatserna i flygplatsnätverket i det inledande skedet.

"Flygtrafiken har stor betydelse i ett land som Finland med långa avstånd. Finavia vill bidra till att de centrala flygplatserna i Finland kan betjäna flygbolagen och flygpassagerarna på ett professionellt och effektivt sätt. Därför är vi nöjda med att vi, efter att ha varit skyldiga flygplatserna vissa reparationer, kan genomföra en del av dem under de närmaste åren. Samtidigt har investeringarna en sysselsättande effekt på håll i Finland, vilket kommer lägligt med tanke på den ekonomiska konjunkturen", säger Kari Savolainen, VD på Finavia Abp.

I slutet av hösten 2013 beslutade staten om kapitalisering av Finavia Abp. På grund av EU-rättsakter är statens kapital på 200 miljoner euro öronmärkt för Helsingfors-Vanda eftersom Finavias mål är att betala tillbaka statens investering till ägaren genom utdelning under de närmaste åren. Till följd av det investerade kapitalet kan en allt större del av intäkterna från Finavias affärsverksamhet användas till att driva och utveckla de centrala flygplatserna i nätverket.

Finavia har som mål att genomföra merparten av det första skedet (35 miljoner euro) i investeringsprogrammet under 2014.

"Vi vidareutvecklar flygplatserna i flygplatsnätverket på ett målmedvetet sätt även under de kommande åren allteftersom bolagets affärsverksamhet gör det möjligt. Finavia har relativt bra möjligheter att utveckla sina centrala flygplatser enligt efterfrågan om den internationella flygtrafiken ökar som förväntat. Finansieringen beror dock helt på efterfrågan inom flygtrafiken", säger Savolainen.

Arbeten på flygplatserna i flygplatsnätverket 2014

Finavia inleder investeringsprogrammet för flygplatserna i flygplatsnätverket i början av 2014. De största projekten genomförs på flygplatserna i Åbo, Ivalo och Tammerfors, men en del ändringar görs även på många andra flygplatser i nätverket.

På Åbo flygplats kommer Finavia att genomföra en ombyggnad av terminalen och att förbättra servicen för flygpassagerare. I trafikområdet ombyggs en del av de belagda områdena på start- och taxibanorna och uppställningsplattan. På uppställningsplattan byggs fyra parkeringsplatser av betong för flygplan. På Åbo genomförs också vissa miljöprojekt som bidrar till att ytterligare minska miljöeffekterna av flygplatsens verksamhet. På grund av arbetena i trafikområdena är flygplatsen stängd mellan den 30 juni och den 27 juli 2014. Dessutom köps två plog- och sopblåsmaskiner för vinterunderhåll på flygplatsen. Totalt förbättras Åbo flygplats till ett belopp av cirka 14 miljoner euro främst under 2014.

På Ivalo flygplats planerar Finavia både en utbyggnad av terminalen och en ombyggnad av trafikområdena. Målet är att göra flygplatsen mer funktionell och mer effektiv så att den betjänar aktörerna i området på bästa möjliga sätt. Genom ombyggnad av trafikområdena säkerställs flygplatsens funktionsförmåga som en säker och trygg flygplats som fungerar under olika förhållanden. På grund av ombyggnaden av trafikområdena är Ivalo flygplats stängd mellan den 4 och den 28 augusti 2014. Totalt utvecklas Ivalo flygplats till ett belopp av cirka 9 miljoner euro.

På Tammerfors-Birkala flygplats bygger Finavia om och ut terminal 2 tillsammans med aktörerna i området samt bereder sig på att bygga om terminal 1.

Dessutom bereder Finavia en miljöinvestering för att minska miljöeffekterna av avisningen. De investeringar som genomförs tillsammans med aktörerna i området på Tammerfors-Birkala flygplats uppgår totalt till cirka 5 miljoner euro.

Därutöver ska Finavia vidareutveckla terminalerna på Uleåborgs och Vasa flygplatser där bolaget snart ska fatta slutgiltiga beslut om vissa stora investeringsprojekt. Både på Uleåborg och Vasa fortsätter emellertid förbättringen av passagerarupplevelser under 2014 bland annat genom ökning av automationen i passagerartjänsterna. Även utseendet och de kommersiella tjänsterna på flygplatserna kommer att utvecklas.

På Rovaniemi, Kittilä och Kuopio flygplatser inleder Finavia förbättringsarbeten i syfte att utveckla passagerarupplevelserna. Detta innebär bland annat ett nytt utseende i terminallokalerna och en bättre service för passagerare.

Dessutom upphandlar Finavia 2014 analysutrustning för säkerhetskontroller och maskiner för underhåll av trafikområdena för drygt 5 miljoner euro.

"Tack vare våra ombyggnads- och underhållsprojekt kan flygplatsinfrastrukturen i Finland vara fortsatt konkurrenskraftig och erbjuda flygtrafiken i hela landet kostnadseffektiva och högkvalitativa tjänster. Vi hoppas att våra insatser förbättrar flygtrafikens roll i Finland. Det är emellertid viktigt att ta i beaktande att en flygplats av hög standard ensam inte kan garantera fungerande flygförbindelser. För att förbindelserna ska kunna fungera bra krävs först och främst en verklig efterfrågan inom flygtrafiken i regionen", säger Joni Sundelin, direktör som ansvarar för flygplatserna i flygplatsnätverket på Finavia.

Finavias mål är att, trots utvecklingen av bolagets flygplatser, bibehålla prissättningen på flygplatserna på en konkurrenskraftig nivå så att prisnivån inte utgör något hinder för flygbolagens verksamhet.