Ohita navigaatio

Finavia käynnistää laajan investointiohjelman verkostolentoasemillaan

Lehdistötiedote
Artikkeli julkaistu
07.01.2014 klo 09:48
Arkistointipäiväys
Lenkenttä liikennemerkki lentokentän ulkopuolella.
Vastuullisuus Matkustus
Finavia Oyj aloittaa vuonna 2014 laajan investointiohjelman verkostolentoasemillaan eri puolilla Suomea. Investointiohjelma jakautuu useille eri lentoasemille ja se sisältää niin lentoasemien toimintaa kehittäviä kuin ylläpitäviäkin töitä.

Ensi vuonna Finavia toteuttaa merkittäviä investointihankkeita Turussa, Tampereella, Ivalossa ja Rovaniemellä. Yhteensä verkostolentoasemilla investoidaan alkuvaiheessa noin 35 miljoonaa euroa.

"Lentoliikenteellä on tärkeä merkitys Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa. Finavia haluaa omalta osaltaan huolehtia, että Suomen lentoasemat palvelevat lentoyhtiöitä ja lentomatkustajia ammattitaitoisesti ja tehokkaasti. Siksi olemme tyytyväisiä, että pääsemme kuromaan korjausvelkaamme umpeen verkostokentillä lähivuosina. Samalla lentoasemien investoinnit tuovat eri puolille Suomea työtä taloussuhdanteen kannalta sopivaan aikaan", sanoo toimitusjohtaja Kari Savolainen.

Valtio päätti Finavia Oyj:n pääomittamisesta loppusyksystä 2013. Valtion 200 miljoonan euron pääomitus on korvamerkitty EU-säädösten vuoksi Helsinki-Vantaalle. Pääomituksen ansiosta Finavian oman liiketoiminnan tuottoja voidaan käyttää aiempaa enemmän verkostokenttien ylläpitoon ja kehittämiseen.

Finavian tavoitteena on saada vietyä läpi suurin osa verkostolentoasemien investointiohjelman ensimmäisestä vaiheesta (35 miljoonaa euroa) vuoden 2014 aikana.

"Jatkamme verkostolentoasemien kehittämistä määrätietoisesti myös tulevina vuosina sitä mukaan, kun yhtiön liiketoiminta sen mahdollistaa. Jos kansainvälisen lentoliikenne kasvaa suunnitellusti, Finavialla on kohtuulliset mahdollisuudet kehittää kysyntää vastaavalla tavalla lentoasemiaan. Rahoituksemme on kuitenkin täysin riippuvainen lentoliikenteen kysynnästä", Savolainen sanoo.

Työt verkostolentoasemilla 2014

Finavia käynnistää verkostolentoasemien investointiohjelman vuoden 2014 alussa. Investointiohjelman suurimmat hankkeet käynnistyvät Turussa, Ivalossa ja Tampereella, mutta uudistuksia toteutetaan myös muilla verkostolentoasemilla.

Turussa Finavia toteuttaa terminaalirakennuksen peruskorjauksen sekä parantaa lentoaseman matkustajille suunnattuja palveluita. Lentoaseman liikennealueella peruskorjataan päällystettyjä alueita kiito-, rullaustiellä ja asematasolla. Asematasolle rakennetaan neljä betonista lentokoneen pysäköintipaikkaa. Turussa toteutetaan myös ympäristöhankkeita, joiden ansiosta lentoaseman toiminnan ympäristövaikutukset pienenevät entisestään. Lentoasema on liikennealueilla tehtävien töiden takia suljettu 30.6.-27.7.2014. Lisäksi lentoasemalle hankintaan kaksi talvikunnossapidon harjapuhallinta. Yhteensä Turun lentoasemaa parannetaan pääosin vuoden 2014 aikana noin 14 miljoonalla eurolla.

Ivalon lentoasemalla Finavia suunnittelee sekä terminaalirakennuksen laajennusta että peruskorjaa liikennealueet. Tavoitteena on parantaa lentoaseman toimivuutta ja tehokkuutta, jotta lentoasema palvelee aluettaan mahdollisimman hyvin. Liikennealueiden peruskorjauksella varmistetaan lentoaseman toimintakyky turvallisena ja eri olosuhteissa toimivana lentoasemana. Liikennealueiden peruskorjauksen takia Ivalon lentoasema on suljettuna 4.-28.8.2014 välisenä aikana. Yhteensä Ivalon lentoasemaa kehitetään noin 9 miljoonalla eurolla.

Tampereella Finavia uudistaa ja laajentaa yhdessä alueen kanssa lentoaseman kakkosterminaalin sekä valmistautuu ykkösterminaalin uudistamiseen.

Tampereen kakkosterminaalin kehittäminen käynnistyy

Lisäksi Finavia valmistelee ympäristöinvestointia, jolla vähennetään jäänpoiston ympäristövaikutuksia. Yhteensä yhteistyössä alueen kanssa toteutettavien investointien arvo Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on noin 5 miljoonaa euroa.

Lisäksi Finavia jatkaa terminaalien kehittämistä Oulussa ja Vaasassa, joissa yhtiö on saamassa päätökseen suuret investointihankkeet. Sekä Oulussa että Vaasassa jatketaan kuitenkin vielä vuonna 2014 lentoaseman matkustajakokemuksen kehittämistä muun muassa matkustajapalveluihin liittyvää automaatiota lisäämällä. Myös lentoasemien ilmettä ja kaupallisia palveluita kehitetään.

Rovaniemellä, Kittilässä ja Kuopiossa Finavia käynnistää matkustajakokemuksen kehittämiseen tähtääviä uudistustöitä. Tämä tarkoittaa muun muassa terminaalin sisätilojen ilmeen uudistamista sekä matkustajille suunniteltujen palveluiden parantamista.

Lisäksi Finavia hankkii eri lentoasemilleen ensi vuonna turvatarkastusten analysointilaitteita sekä liikennealueiden kunnossapitoon tarvittavia koneita runsaalla 5 miljoonalla eurolla.

"Uudistus- ja ylläpitohankkeidemme ansiosta Suomen lentoasemainfrastruktuuri pysyy kilpailukykyisessä kunnossa ja tarjoaa lentoliikenteelle ympäri maan kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut. Toivomme, että panostuksemme parantavat osaltaan lentoliikenteen asemaa Suomessa. Tärkeää on kuitenkin huomata, että pelkkä hyvätasoinen lentoasema ei vielä takaa toimivia lentoyhteyksiä, vaan yhteyksien toimivuuden ratkaisee ennen kaikkea lentoliikenteen aito kysyntä kullakin alueelle", sanoo verkostolentoasemista vastaava johtaja Joni Sundelin Finaviasta.

Finavian tavoitteena on ylläpitää lentoasemiensa hinnoittelu niiden kehittämisestä huolimatta kilpailukykyisellä tasolla, jotta lentoasemien hintataso ei ole esteenä lentoyhtiöiden toiminnalle.

Yhteenveto Finavian verkostolentoasemien investoinneista 2014 alkaen

Turun lentoasema

 • terminaalirakennuksen peruskorjaus
 • matkustajien kaupallisten palveluiden ja matkustajapolun parantaminen
 • liikennealueiden peruskorjaus sekä ympäristöinvestointien toteutus

Ivalon lentoasema

 • terminaalirakennuksen peruskorjaus ja laajennus
 • matkustajille suunnattujen palveluiden parantaminen
 • liikennealueen peruskorjaus

Tampere-Pirkkalan lentoasema

 • terminaali 2:n peruskorjaus ja laajennus
 • valmistautuminen terminaali 1:n peruskorjaukseen
 • ympäristöinvestointien toteutus

Rovaniemen lentoasema

 • terminaalitilojen kehitys, matkustajakokemuksen parantaminen
 • matkustajille suunnattujen palveluiden kehitys

Kittilän lentoasema

 • terminaalin toiminnan kehitys ja matkustajakokemuksen parantaminen

Oulun lentoasema

 • terminaalin lähtöselvitysaulan uudistuksen loppuunvienti
 • matkustajapalveluiden kehittäminen

Vaasan lentoasema

 • terminaalin uudistustöiden loppuunvienti sekä terminaalin jatkokehitys
 • matkustajille suunnattujen palveluiden kehitys

Useat lentoasemat

 • turvatarkastuslaitteiden hankinta 31.1.2013 voimaan tulevan nesteasetuksen takia eri lentoasemille
 • kunnossapitokaluston uusiminen verkostolentoasemilla
 • automaation kehittäminen verkostoasemilla turvallisuuden, asiakaspalvelun ja tehokkuuden parantaminen: esim. lähtöselvitys- ja matkavara-automaatit, kulunvalvonta, valojen ohjausautomatiikka