Skip navigation

Trafi: Situationen vid vulkanen Bárðarbunga följs upp

Article published
20.08.2014 kl 07:38
An airplane landing to runway.
Trafiksäkerhetsverket Trafi har i dag meddelat att vulkanen Bárðarbunga på Island visar tecken på ökad aktivitet. Ett utbrott och det eventuella askmoln som uppstår till följd av det kan inverka även på flygtrafiken i Finland.

Trafi följer Bárðarbungas utveckling och informerar om situationen vid behov.

Efter askmolnet 2010, som i praktiken lamslog flygtrafiken i hela Europa, har flygbolagens riskbedömningsmetoder utvecklats. Det är osannolikt att Finlands, eller några andra staters, luftrum stängs på grund av eventuella askmoln i framtiden.

Utifrån prognoskartor fastställs vid behov riskområden där askhalten är så stor att flygbolagen måste beakta den vid planering av flygrutterna. Flygbolagen gör egna säkerhetsbedömningar och fattar beslut om flygrutterna utifrån dem.

Trafi behandlar de finländska flygbolagens säkerhetsbedömningar och anvisningar för flygverksamhet. Ett askmoln äventyrar inte flygsäkerheten när man känner till och bedömer riskerna redan i förväg och verksamheten styrs utifrån den rådande situationen.

Källa: Trafis meddelande 20.8.2014

Information om Finavias flygsäkerhetsteman

En förstklassig flygsäkerhet är utgångspunkt för vår verksamhet