Skip navigation

Bagagehallen vid Exit 2A förnyas: trängsel kan uppkomma i ankomstservicen

Article published
11.02.2015 kl 09:43
Exit signs at Helsinki Airport.
Ankomsthall 2A på Helsingfors-Vanda flygplats byggs om. Samtidigt förnyas Exit 2A:s ankomstservice i hallen för utlämning av bagage. Medan arbetet pågår finns det färre servicediskar för ankommande passagerare. Därför kan det i undantagsfall uppkomma trängsel.

Ombyggnadsarbetet i Exit 2A:s ankomstlokaler startade i januari 2015. Målet är att förbättra ankomstservicens funktion och förnya lokalerna så att de motsvarar behoven hos det växande antalet passagerare.

Under ombyggnadsarbetet är färre servicediskar än normalt i användning vid Exit 2A. Därför kan det i undantagsfall uppkomma trängsel i ankomstservicen.

Arbetet beräknas pågå till april 2015.

Ankomsthall 2A blir mer funktionell och trivsam

Ombyggnadsarbetet i ankomsthall 2A som finns i terminal 2 på Helsingfors-Vanda flygplats startade i november 2014. I och med ombyggnaden förbättras flygplatsens serviceutbud för ankommande passagerare.

Tjänsterna koncentreras så att det blir ännu smidigare att få service och lämna flygplatsen efter resan. En omfattande och mångsidig restaurangvärld ska också byggas i ankomsthall 2A.

Renoveringen av ytterdörren i ankomsthall 2A som gjordes i slutet av 2014 var det första skedet i ombyggnaden.

Vi strävar efter att göra allt ombyggnadsarbete så att det stör flygplatsens kunder så lite som möjligt. Vi ber ändå om ursäkt för eventuella kommande störningar.

Utveckling