Skip navigation

Terminal 2 på Åbo flygplats rivs till följd av sanering

Article published
03.06.2015 kl 04:52
An image of Turku airport.
Finavia Abp håller på att slutföra saneringen efter oljeläckaget i september på Åbo flygplats i nära samarbete med myndigheterna. Oljesaneringen har gjorts exceptionellt grundligt, varför man har tvingats riva en så stor del av terminal 2 att det inte längre är ändamålsenligt att renovera byggnaden. Finavia Abp kommer att riva hela byggnaden under sommaren 2015.

Finavia har stängt terminal 2 på flygplatsen på grund av sanering efter ett läckage hösten 2014. Hela flygplatsens reservkraftsystem fanns i terminal 2, men det har redan i ett tidigare skede flyttats till en annan byggnad på flygplatsen. Arbetena med att riva terminalbyggnaden inleds den andra veckan i juni.

– Under oljesaneringen blev vi tvungna att riva så stora delar av terminalkonstruktionerna att vi egentligen inte har något annat alternativ än att riva hela byggnaden. Saneringsarbetena har gjorts mycket grundligt för att minimera effekterna av oljeläckaget på miljön, säger Juha Aaltonen, regiondirektör och chef för Åbo flygplats.

Terminal 2 har använts av de s.k. lågprisflygbolagen. Lågpriskonceptet flyttades till terminal 1 omedelbart efter läckaget.

Finavia säkerställer att lågprisverksamheten kan fortsätta på Åbo flygplats även framöver. Finavia kommer även i fortsättningen att erbjuda lågprisflygbolagen en differentierad servicenivå i anslutning till terminal 1 enligt flygbolagskundernas behov och EU-reglerna.

Resa