Skip navigation

Utbyggnaden av flygplatsens parkeringshus P5 framskrider snabbt

Article published
26.08.2015 kl 06:42
För närvarande bygger Finavia ut parkeringshus P5 på Helsingfors-Vanda flygplats. Parkeringshuset ska få två våningar till, och i anslutning till huset byggs en ny del med åtta våningar. P5 kommer att få cirka 3 000 nya parkeringsplatser.

Under byggarbetet är P5 öppet. Kapaciteten är något mindre än normalt eftersom en del av parkeringsplatserna inte kan användas. Du kan enkelt kontrollera parkeringssituationen på flygplatsens webbplats.

Nu pågår bygget av de nya våningarna och den nya delen. I september minskar lastbilstrafiken på Televägen som går till P5 och schaktningsarbetena på Televägen kan slutföras.

Byggarbetena kan dock fortfarande orsaka olägenheter på Televägen eftersom gatan blir enfilig medan byggnadsstommen gjuts. Det gäller dock enskilda dagar och inga kontinuerliga olägenheter.
Inom parkeringshuset syns byggarbetena bland annat som ändrade rutter som visas med tillfälliga skyltar.

Enligt en preliminär tidsplan slutförs arbetena med parkeringshusets stomme i slutet av februari.

Därefter börjar byggarbetena inom huset.

Byggarbetena på P5 ingår i Finavias utvecklingsprogram. Genom att öka antalet parkeringsplatser vill Finavia se till att resorna går smidigt även när utbyggnaden av terminalen pågår och det finns ett allt större antal passagerare på flygplatsen.

I riktning mot år 2020

Målet för Finavias utvecklingsprogram på 900 miljoner euro är att stärka Helsingfors-Vandas ställning både i den internationella konkurrensen mellan flygplatserna och som en viktig knutpunkt för flygtrafiken mellan Europa och Asien.

En flygplats som klarar sig den internationella konkurrensen är viktig för hela Finlands välfärd och genom den är det möjligt att bevara finländarnas goda flygförbindelser ut i världen.

Tack vare utbyggnaden kan flygplatsen ge service till 20 miljoner resenärer år 2020.

Läs mer om utvecklingsprogrammet.

Utveckling Resa