Skip navigation

Utbyggnaden av parkeringshus P5 framskrider: Helsingfors-Vanda får 3 000 nya parkeringsplatser

Article published
04.06.2015 kl 09:35
Finavia genomför ett omfattande utvecklingsprogram på Helsingfors-Vanda, vilket ger flygplatsen kapacitet att ge service till 20 miljoner passagerare om året 2020. Utbyggnaden av parkeringshus P5 är en investering på 40 miljoner euro, som säkerställer servicenivån när antalet passagerare ökar.

Hösten 2016 kommer P5 att ha 3 000 nya parkeringsplatser. Parkeringsanläggningen, som sedan tidigare är bekant för kunderna, höjs med två våningar samtidigt som den byggs ut med en del med åtta våningar. P5:s totala kapacitet ökar till 4 500 parkeringsplatser.

Tillfälliga trafikarrangemang på området kring P5

Byggarbetena är omfattande, varför det har gjorts tillfälliga trafikarrangemang i anslutning till bygget. Trafikanterna ombes sänka hastigheten och vara uppmärksamma, eftersom byggarbetare och stora fordon rör sig på området kring in- och utfarten till parkeringsanläggningen.

Parkeringshus P5 byggs ut mot söder, och vid planeringen av utbyggnaden har fokus legat på funktionalitet och kundorientering.

– Under hela projektets gång strävar vi efter att byggarbetena ska förorsaka så små olägenheter som möjligt för passagerarna och de anställda på Helsingfors-Vanda. Bygget tar 1,5 år och byggplatsen lever hela tiden, men parkeringsanläggningen är öppen för kunderna på ett så smidigt sätt som möjligt under hela bygget, säger Esa-Pekka Timonen, projektledare för P5 på Finavia.

Kunderna kan också använda sig av parkeringshusen P1, P2 och P3 som ligger i anslutning till terminal 2. På Finavias webbplats finns information om eventuella ändringar i trafiken och på parkeringsområdena.

Så här framskrider utbyggnaden

Utbyggnadsarbetena inleddes vid månadsskiftet november-december 2014 och enligt Timonen har allt förlöpt smidigt och enligt tidsplanen. Under vintern inleddes arbetet med att höja parkeringshus P5 med två våningar, och omfattande sprängningsarbeten har gjorts för utbyggnadsdelen.

– Under sommaren fortsätter bygget av de nya våningarna, och arbetet med grundkonstruktionerna för utbyggnadsdelen påbörjas. Hela projektets omfattning syns senast när utbyggnadsdelen når takhöjd i början av 2016, säger Timonen.

Utbyggnaden av P5 sysselsätter över hundra personer

För närvarande sysselsätter bygget cirka 90 arbetare och tjänstemän. I utbyggnadsprojektet deltar också planerare och övervakare, vilket gör att projektet sysselsätter ytterligare 15–20 personer.

Energieffektiv belysning

Energieffektiviteten har beaktats vid planeringen av parkeringsanläggningens belysning, som nästan uteslutande består av LED-armaturer. Betongbygget P5 är en kall parkeringsanläggning, och det finns inget behov av uppvärmning förutom i hissar, trapptorn och vissa tekniska rum. Hela P5 blir klart och tas i bruk sommaren 2016.

Läs mer om utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda
Läs mer om utbyggnaden av P5

 

Utveckling