Skip navigation

Ändring i säsongskorten för aktörer inom yrkesmässig luftfart

Article published
29.11.2017 kl 17:51
Jyväskylän kiitotie
Den 1 juli 2018 förnyas utbudet av säsongskort för aktörer inom allmänflyget.

Säsongskorten för aktörer inom allmänflyget är avsedda för luftfartyg vars startvikt är högst 2 000 kg. Säsongskorten är avsedda för både fritidsflygare och yrkesflygare.

Säsongskorten för fritidsflygare förblir oförändrade och Finavia håller deras priser på samma nivå som 2017. Finavias mål är att på så sätt främja finländsk luftfartskultur och möjliggöra luftfart som hobby.

Säsongskorten för aktörer inom yrkesmässig luftfart avförs den 1 juli 2018. På yrkesmässig luftfart tillämpas framöver prissättning enligt operation, oberoende av flygplansstorlek. Ändringen gör att prissättningen inom yrkesmässig och kommersiell flygtrafik blir mer jämlik och avgifter som tas ut bättre motsvarar kostnader för verksamheten.

Ändringens verkningar underlättas genom en övergångsperiod på fyra år för att det ska finnas en längre tid för anpassning. Följande rabatter beviljas på landnings-, TN- och parkeringsavgifter för alla flygplan vars startvikt är högst 2 000 kg:

1.7.2018–30.6.2019: 80 % rabatt
1.7.2019–30.6.2020: 60 % rabatt
1.7.2020–30.6.2021: 40 % rabatt
1.7.2021–30.6.2022: 20 % rabatt

Säsongskorten och rabatterna gäller inte Helsingfors-Vanda flygplats.

Rabatter beviljas enligt register per e-post på [email protected] från och med ansökningsdagen.

Människor & Luftfart