Skip navigation

Finavias jätteinvestering framskrider: Sju nya avgångsgater i Terminal 1

Pressmeddelande
Article published
16.10.2017 kl 11:35
Airport flight information screen.
Passagerarmängderna på Helsingfors-Vanda ökar snabbare än beräknat. Finavia inleder utvidgningen av terminal 1 den 16 oktober 2017.

– Antalet passagerare växer nu enormt. I snabb takt öppnas nya rutter från Helsingfors-Vanda och antalet turer till de nuvarande destinationerna ökar. Den ökade långdistanstrafiken medför rikligt med rutter till destinationer i Europa och hemlandet, säger Finavias tekniska direktör Henri Hansson.

Tack vare den allt snabbare tillväxten inleder vi utvecklingen av flygplatsens Schengenområde snabbt. Utbyggnaden uppförs vid ändan av terminal 1 och den får sju nya avgångsgater. Passagerarlokalerna utökas med 3 350 kvadratmeter.

– De nya lokalerna ligger på två våningar. Större ytor i terminal 1 ökar trivseln och förbättrar kundupplevelsen, säger Hansson

Passagerarna förflyttar sig gående till flygplanen och från planen till terminalen. Väntlokalerna för gaterna 8–11 befinner sig på andra våningen och har hiss- och trappförbindelse till stationsplanet. Gaterna 5–7 befinner sig på första våningen, på samma plan som flygplanens parkeringsplats.

Enligt Hansson är syftet med lösningen att effektivisera utnyttjandet av flygmaterielen. Passagerartransporterna med buss mellan terminalen och planen minskar. Samtidigt förkortas flygplanens tid vid gaterna.

De nya lokalerna öppnas om drygt ett år i juni 2019.

Finavia investerar 900 miljoner euro i utvecklingen av Helsingfors-Vanda

Helsingfors-Vanda och dess tjänster utvidgas runt om på flygplatsen. Tyngdpunkten har legat på utbyggnaden av terminalen som betjänar långdistanstrafiken, det vill säga non-Schengentrafiken och moderniseringen av stationsplanet.

Nu framskrider utvecklingsprogrammet till att omfatta Schengentrafiken.

– Förutom utbyggnaden av terminal 1 har vi som mål att på hösten nästa år inleda byggandet av ingången till terminal 2 och dess ankomst- och avgångshallar. Projektet omfattar också en utvidgning av området som betjänar Schengentrafiken, säger Hansson.

Helsingfors-Vandas utvidgning i ett nötskal

 • Sammanlagt byggs terminalen ut med 103 000 kvadratmeter. Det motsvarar ett lika stort område som Borgbackens nöjespark.
 • I början av 2020 överstiger hela terminalytan 250 000 m2 Då skulle det rymmas 10 Riksdagshus i terminalen.
 • Antalet bryggplatser för flygplan av typen Wide Body fördubblas från nuvarande åtta till 16.
 • Kapaciteten för hantering av bagage ökar med 50 procent.
 • Parkeringsområdena och rullbanorna för flygplan, dvs. uppställningsplattan, förnyas på ett 450 000 kvadratmeter stort område. Det skulle rymmas 90 fotbollsplaner på byggnadsplatsen.
 • Tack vare utbyggnaden kan flygplatsen i framtiden betjäna omkring 30 miljoner passagerare om året.

Utvecklingsprogrammet i etapper

 • Utvidgning av incheckningen och säkerhetskontrollen i T2 (färdig 2014)
 • Utvidgning 1 för Non-Schengenflygen (nytt gateområde för busstransporter och utvidgning av systemet för transferbagage, färdiga 2016)
 • Utvidgning 2 för Non-Schengenflygen (södra piren färdig 2017)
 • Utvidgning 3 för Non-Schengen (utvidgning av gränskontrollen under planering, beräknas vara färdig 2018)
 • Utvidgning 4 för Non-Schengenflygen (centrumplatsen under byggnad, färdig 2019)
 • Utvidgning 1 för Schengenflygen (T1 under arbete, färdig 2019)
 • Utvidgning 5 för Non-Schengenflygen (västra piren, färdig 2020)
 • T2:s ingång, ankomst- och avgångshallar (under planering, beräknas vara färdiga 2020)
 • Utvidgning 2 för Schengenflyg i T2 (under planering, beräknas vara färdig 2022)
Utveckling