Skip navigation

Visste du detta om affärsverksamheterna på flygplatserna?

Article published
02.01.2017 kl 13:00
Flygplatser är de mest internationella shopping- och servicekoncentrationerna i världen. Trots att de flesta flygplatser numera i allt högre grad liknar köpcentrum är de som omvärldar helt unika.

Att driva en butik är dyrare på en flygplats än i ett köpcentrum

Prisnivån i flygplatsernas kaféer och butiker anses ofta vara hög och är också ofta högre än priserna i stadscentrum. Den främsta orsaken är att en flygplats i många bemärkelser är en exceptionell omvärld och det är dyrare att driva butiker och restauranger där än till exempel i köpcentrum eller stadscentrum.

En flygplats i många bemärkelser är en exceptionell omvärld.

Varuhanteringen på en flygplats tar ofta minst dubbelt så mycket tid, möda och pengar som i kvartersbutiker eller lokala restauranger i en stad. Flygplatsernas butiks- och lagerlokaler är små och därför kan endast små partier varor och råvaror förvaras på en gång.

På grund av internationella säkerhetsbestämmelser måste många produkter som säljs i avgångshallområdet genomlysas, och därför är de förpackningar som transporteras på en gång också små.

Dessa hör till de faktorer som höjer transport- och lagringskostnaderna för företag som bedriver verksamhet på flygplatserna.

Dessutom är personalkostnaderna högre på flygplatserna på grund av bland annat exceptionellt långa öppettider, omfattande och stränga säkerhetsåtgärder samt språkkrav.

Förmånligare kosmetikprodukter än i städerna

Trots att priserna på flygplatserna generellt sett anses vara högre än priserna i städerna finns det också undantag. Ett exempel är kosmetikprodukter som ofta är förmånligare på flygplatserna än i städerna.

Vissa högklassiga varumärken kan vara upp till 10 procent billigare på flygplatserna.

På grund av de exceptionella omständigheterna är det bra att jämföra en flygplats priser med prisnivån på andra flygplatser eller i andra exceptionella omvärldar som mässor eller konserter i stället för med priserna i städerna.

Serviceutveckling efter passagerarnas önskemål

De senaste åren har Finavia satsat på att utveckla serviceutbudet på Helsingfors-Vanda flygplats efter passagerarnas önskemål i samarbete med de kommersiella aktörerna på flygplatsen. Högklassiga och omfattande tjänster är en del av en utmärkt kundupplevelse.

Högklassiga och omfattande tjänster är en del av en utmärkt kundupplevelse.

Särskilt har Finavia satsat på mat- och dryckestjänsternas kvalitet. Finavia har instruerat och uppmuntrat de kommersiella aktörerna att prioritera inhemska råvaror och närproducerad mat samt samarbete med lokala småproducenter.

Dessutom har allt större hänsyn tagits till specialdieter i matutbudet på Helsingfors-Vanda. På flygplatsen finns ett bageri där man bakar färskt bröd till flera matställen på flygplatsen varje morgon.

Dessutom erbjuder Helsingfors-Vanda många måltidsalternativ för exempelvis budgetresenärer.

På flygplatsen finns det nu tappställen där du avgiftsfritt kan fylla en tom vattenflaska med friskt vatten. Flygplatsen har också automater där du kan köpa en vattenflaska för en euro och, om du vill, stöda barn i utvecklingsländer via organisationen Plan.

Kundtillfredsställelsen med Helsingfors-Vanda har ökat i jämn takt de senaste åren. Detta syns i bland annat de priser och erkännanden som flygplatsen har fått de senaste åren.

Kaffekoppar upprätthåller flygplatsinfrastrukturen i Finland

Flygtrafiken är den enda trafikformen som inte finansieras med skattemedel. Flygplatsinfrastrukturen i Finland finansieras med intäkter från Finavias affärsverksamhet, och de kommer från avgifter som tas ut från flygbolagen och tjänster som säljs till passagerarna.

Flygtrafiken är den enda trafikformen som inte finansieras med skattemedel.

Med kaffe och smörgåsar som passagerare köper finansieras renoveringar av startbanor och andra utvecklingsprojekt på flygplatsen, och på så sätt kan Finavia garantera säkra och förstklassiga flygplatstjänster i Finland. Flygplatsinfrastrukturen i Finland har flera gånger prisbelönats som en av de bästa i världen.

Utan de tjänster som säljs till passagerarna skulle Finavia vara tvunget att höja de avgifter som tas ut från flygbolagen avsevärt. Detta skulle göra flygplatserna i Finland mindre attraktiva för flygbolagen, minska utbudet av flygförbindelser i landet och höja priserna på flygbiljetter.

I Finland finns det exceptionellt täckande flygförbindelser i relation till invånarantalet. Enligt ACI Europe har Finland Nordens bästa transferförbindelser ut i världen.

På Helsingfors-Vanda finns cirka 60 företag som erbjuder olika tjänster direkt till passagerarna, bland annat butiks-, kiosk-, kafé- och biluthyrningstjänster. Finavia konkurrensutsätter alla aktörer som kommer in på flygplatsen och strävar efter att säkerställa att det finns flera verksamma företag inom varje servicebransch.

Helsingfors-Vanda har närmare 17 miljoner passagerare per år, av vilka mer än hälften kommer från andra länder än Finland.

Rapportering