Skip navigation

Ändringar i taxitrafiken till och från Helsingfors-Vanda flygplatsen

Article published
15.04.2019 kl 08:44
Passenger walking towards taxi rank.
Det sker ändringar i taxitrafiken på Helsingfors-Vanda i tre faser i april och maj.

1. Den 15. april flyttar taxistationen vid terminal 2 från sin plats utanför ytterdörrarna till terminalens bottenvåning.

Från terminalen kommer man till den nya taxistationen med rulltrappan och hissen som finns intill Burger King i ankomsthall 2A. Taxistationen är skyddad från väder och vind en våning längre ned på P-våningen.

2. Den 15. maj flyttar vänthallen för invataxibilar till den nya busstationen.

Invataxibilarna flyttar från sin nuvarande plats ungefär hundra meter mot flygplatsens kontorsbyggnader intill hotell Scandic. Inom maj månad färdigställs en rulltrappa mellan busstationen och incheckningen i terminal 2.

Anropsplatser för passagerare med funktionsnedsättning

3. Den 23. maj flyttar avlämningen av passagerare till ankomstnivån.

Rampen som leder till huvudingången till terminal 2 rivs under sommaren. På grund av detta kan man inte längre köra framför incheckningen, utan taxibilarna lämnar av passagerare en våning lägre ned, på samma plan som ankomsthallarna. Denna ändring sker den 23. maj.

För avlämnande av taxipassagerare öppnas en ny följegård med rulltrappor till incheckningen. Följegården blir helt klar i början av juni.

Ladda ner utomhuskartan över Helsingfors-Vanda

Läs mer om ändringarna i buss- och taxitrafiken

Att röra sig mellan terminalerna

Mellan terminal 1 och 2 kan man endast gå inomhus via den så kallade förbindelsekorridoren mellan terminalerna. 

Man kan också ta sig mellan terminalerna med Finavias avgiftsfria parkeringsbuss. Hållplatserna finns vid hållplats 10 utanför terminal 1 och vid hållplats 21 vid busstationen vid terminal 2.  Parkeringsbussen trafikerar med 15 minuters intervall från kl. 03.30 på morgonen till kl. 01.30 på natten. Natten mellan lördag och söndag trafikerar bussen dygnet runt.

Ändringen anknyter till utbyggnaden av Helsingfors-Vanda och byggarbetet vid terminal 2

 

T2 Boilerplate Svenska
Resa