Hoppa över navigering

Arbetet med att reparera Helsingfors-Vanda landningsbana 3 18.8–6.9.2019 påverkar styrningen av flygplansbullret

Pressmeddelande
Article published
12.08.2019 kl 13:36
Airplane flying over airport sign.
Finavia förbättrar infrastrukturen för Helsingfors-Vanda landningsbana 22R/04L, det vill säga landningsbana 3. Under arbetets gång tas landningsbana 3 ur bruk i tre veckor, vilket påverkar flygriktningarna för avgående och ankommande flygplan.

Medan landningsbana 3, som i första hand används till avgående flyg, är avstängd lyfter flygplanen från landningsbana 1 under renoveringen. Ovanligt är också att man under de mest brådskande tiderna även kan använda landningsbana 2 (15/33) söderut för avgående jetplanstrafik.

Mer flygplansbuller än normalt kan upplevas i norra Helsingfors. I Esbo och västra Vanda kan effekterna upplevas för ankommande flygplans del vid nordliga och östliga vindar.

Reparationen inleds den 18 augusti och avslutas den 6 september. Landningsbanan är helt stängd fram till den 2 september klockan 14.00. Därefter är landningsbanan i bruk klockan 14.00-18.00 fram till den 6 september. Landningsbanan öppnas på nytt den 7 september.

Flygtrafiken förväntas flyta på som vanligt under reparationsarbetet.

Säkerställande av trygg flygtrafik ligger till grund för reparationen av landningsbana 3. Finavia ska bland annat återbelägga snabbavfartstaxibanorna, förnya utrustningen i instrumentlandningssystemet (ILS) samt reparera landningsbanans vattenskydd, såsom vallarnas fördämningar och vattenrördragning.

Information om flygplanens start- och landningsriktningar samt hanteringen av flygplansbuller finns här (på finska).

Utveckling