Hoppa över navigering

Finavia utökar användningen av skyddsmasker på sina flygplatser: Resenärernas och personalens säkerhet är av största vikt

Pressmeddelande
Article published
12.05.2020 kl 10:11
Archived
Finavian työntekijä ja matkustaja maskit kasvoillaan Helsinki-Vantaalla
Resa
Användningen av mun- och nässkydd förutsätts framöver av alla anställda på flygplatsen som arbetar i kontakt med kunder. Finavia rekommenderar dessutom att även resenärerna bär mask då de rör sig på flygplatsen.

– Nu när Finland gradvis börjar avveckla de restriktioner som införts på grund av coronaviruset vänder även vi på Finavia blicken mot framtiden. Vi förbereder oss försiktigt och med små steg inför att flygtrafiken ska återgå till det normala. Vi har redan vidtagit ett stort antal coronaåtgärder på våra flygplatser och vi är redo att ändra på anvisningarna snabbt, om situationen förändras. Nu utökar vi användningen av masker för att skydda resenärerna och personalen, säger Ulla Lettijeff från Finavia, chef för Helsingfors-Vanda flygplats.

Enligt Lettijeff gör bolaget sitt yttersta för att flygpassagerarna ska känna sig trygga och våga komma till Finavias flygplatser.

– Vi ber passagerarna använda egna masker alltid då de rör sig på flygplatsen. Det är bra att skaffa sig en mask som passar i samband med förberedelserna inför resan. För närvarande har vi även reserverat ett begränsat antal mun- och nässkydd som vi kan ge till passagerare som ber om det, om passagerarna inte har med sig en egen mask. En del av flygplatspersonalen har redan burit mask, men framöver förutsätter Finavia att masker används inom kundservicen vid alla arbetsstationer som saknar skyddande plexiglas.

Finavia levererar ett första parti mun- och nässkydd till de företag på flygplatsen som arbetar i nära kontakt med kunderna och ålägger därefter företagen att skydda sin personal på egen hand.

Så här görs resandet tryggare på Finavias flygplatser

Finavias coronakommunikation började redan i januari på nätet och de första coronaåtgärderna sattes in på flygplatserna i början av februari 2020. Finavias personal möter resenärerna och påminner dem om vilka anvisningar och handlingssätt som gäller på flygplatsen. Anvisningarna kan komma att ändra snabbt i takt med att coronasituationen förändras.

Handhygien: Handdesinfektionsmedel finns vid kundserviceställena och i säkerhetskontrollerna. Information om handhygien delas ut till passagerarna i terminalerna och till personalen via personalkanalerna.

Säkerhetsavstånd: Vi påminner om säkerhetsavstånden med tejpningar och med hjälp av myndigheternas anvisningar. Flygplatsbussarna transporterar 50 procent av den normala passagerarmängden. För inrikespassagerare på Helsingfors-Vanda flygplats och passagerare som kommer från utlandet ordnas tills vidare egna transporter.

Skydd av passagerare och personal: Genomskinliga plexiglas vid kundserviceställena. Mun- och nässkyddstvång för kundbetjäningspersonal och rekommendation att bära mask för passagerare. Ett antal skydd finns för utdelning till passagerare.

Städning: Städningen och desinficeringen av kontaktytor i terminalerna samt lådorna vid säkerhetskontrollen har intensifierats.

Karantänanvisningar: Meddelanden i högtalarna och material från myndigheterna om karantän. Vi stödjer verksamheten vid hälsomyndighetens rådgivningsdisk och screening för symtom.

Elektronisk incheckning i förväg: Vi rekommenderar passagerarna att checka in på nätet redan innan de kommer till flygplatsen. På Helsingfors-Vanda flygplats är bara varannan av incheckningsautomaterna i terminalen i bruk för att säkerhetsavstånden ska gå att upprätthålla.

Säkerhetskontroll: Vi rekommenderar att passagerarna minimerar sitt handbagage för att minska antalet kontakter. Dessutom ber vi passagerarna beakta anvisningarna som gäller för elektronisk utrustning.

Parkering, kollektivtrafik och hämtning av passagerare: Resenärerna ombeds använda taxi eller egen bil för att ta sig till och från flygplatsen. Tills vidare stannar inga tåg eller bussar vid Helsingfors-Vanda flygplats. På Helsingfors-Vanda flygplats har T2-terminalen reserverats för avresande eller ankommande passagerare. Följeslagare som kommer till flygplatsen med egen bil ombeds lämna passagerarna framför terminal 2 och avlägsna sig från området så fort som möjligt. Mottagare ombeds parkera sin bil i P3-parkeringshuset och vänta på passagerarna antingen i bilen eller i entréhallen i terminal 1 där det för närvarande inte förekommer någon trafik alls.