Hoppa över navigering

Finavias åtgärder för att stävja spridningen av coronaepidemin

Article published
26.03.2020 kl 20:25
Helsinki-Vantaan lentoasema, ulkokuva asematasolta
Resa
I en snabbt föränderlig och aldrig tidigare skådad situation har vi varit tvungna att ändra flygplatsens funktioner och tillgodose passagerarnas behov på ett sätt som vi inte upplevt tidigare.

Den mycket exceptionella tidsperiod som inleddes i januari 2020 har påverkat flygtrafiken och finländarnas resande. Flygtrafiken har för närvarande minskat med 90 % jämfört med det normala. Via Helsingfors-Vanda reser nu dagligen cirka 6 000 passagerare i stället för normalt 57 000 och antalet passagerare minskar varje dag.

För att bekämpa spridningen av coronaviruset införde Finland på grund av reserestriktioner kontroller vid de inre gränserna och dessutom försätts passagerare som anländer från utlandet i karantän.

”Oron över coronaepidemins konsekvenser är gemensam och för Finavia är det ytterst viktigt att förebygga spridningen av sjukdomen i denna exceptionella situation. Vi har vidtagit flera konkreta åtgärder och aktivt arbetat för att bekämpa spridningen av coronaepidemin. Finavia är ett flygplatsbolag, med andra ord har vi inte sådana myndighetsbefogenheter gentemot passagerare som ställvis har krävts av oss. Vi kan inte mäta feber hos passagerare, ingripa i deras resor eller försätta dem i karantän”, säger Finavias verkställande direktör Kimmo Mäki.

Helsingfors-Vanda flygplats är en viktig del av passagerarnas resekedja och en knutpunkt för internationell lufttrafik mellan Europa och Asien. Därför har vi följt coronavirusläget mycket noggrant redan från början av epidemin och övergått till ledning enligt ett undantagstillstånd innan epidemin uppdagades i Finland.

En flygplats är en mycket noggrant reglerad, unik säkerhetskritisk verksamhetsmiljö där alla förändringar i passagerarens process måste genomföras omsorgsfullt. Finavia har på eget initiativ ändrat flera terminalarrangemang, så att passagerarna fått mer utrymme till exempel i kösituationer.

Det bör också beaktas att de företag som är verksamma på flygplatsen är viktiga för Finavia och hela flygplatsens ekosystem. Vi har varit medvetna om företagens ekonomiskt besvärliga situation, kommunicerat aktivt och kommit överens om olika viktiga åtgärder för att ekonomiskt stödja våra hyresgäster.

Åtgärder och anvisningar på flygplatsen

 • Finavia kräver användning av munvakter av flygplatsanställda som arbetar med kundgränssnittet. Dessutom rekommenderas passagerare att bära en mask på flygplatserna.
 • Finavia har fortsatt det samarbete med myndigheterna och Institutet för hälsa och välfärd (THL) som inleddes i januari och vidtagit interna åtgärder för att öka beredskapen inför epidemin.
 • Helsingfors-Vanda har lagt fram THL:s uppdaterade material om coronaviruset runt om på flygplatsen samt längs utrymningsvägar såsom vid busstationen, taxistationen och tågstationer.
 • Passagerare som anländer till HelsingforsVantaa kommer att få skriftliga instruktioner om giltiga karantäninstruktioner och förordningar som utarbetats av THL.
 • I terminalen för bagageutlämningen för ankommande passagerare finns kontinuerligt kungörelser på finska, svenska och engelska om karantän och att man ska undvika kollektivtrafik efter en flygning. Karantänsinstruktionen finns också på flyginformationsskärmar och digitala skärmar på olika språk.
 • Finavia har kontinuerligt uppdaterad information och anvisningar på sin webbplats i enlighet med situationen och regeringens riktlinjer. Dessutom har vi sett till att flygplatsens kundrådgivare alltid har uppdaterad information som de kan förmedla till kunderna.
 • Även på de flygplatser där det fortfarande är möjligt att bedriva internationell flygtrafik (utöver Helsingfors-Vanda också Åbo och Mariehamn) används kungörelser eller annan handledning som personalen ger om karantän. Alla Finavias flygplatser delar ut THL:s material till passagerarna.
 • Sedan början av året har ytor rengjorts och desinficerats effektivare i terminalerna. Desinfektionsmedel för händerna har funnits på olika håll i terminalen vid säkerhetskontroller och flygplatspersonalen har informerats om coronaviruset, handhygien och andra praktiska åtgärder för att stävja spridningen av viruset.
 • Från flygplanens parkeringsplatser transporteras passagerare till terminalen med bussar för att minska kontakterna i terminalen. Antalet passagerare i dessa bussar har begränsats till max. 40 personer.
 • För passagerarna har vi utanför gränskontrollen ordnat ett väntområde innan de övergår till gränskontrollen, så att de kan vänta i en lokal som är rymligare än normalt. I samband med gränskontrollerna påminns passagerare om att hålla ett avstånd till andra passagerare och även personlig handledning har getts.
 • De passagerare som anländer med inrikesflyg går via en egen separat rutt till ankomsthall 2A. Syftet med detta arrangemang är att undvika att passagerare på inrikesflyg inte kommer i nära kontakt med passagerarna som anländer med utrikesflyg.
 • Varannan check-in automat är stängd i T2 för att ge passagerarna mer utrymme. Tejpningen finns på terminalgolv för att påminna passagerarna om avstånd.

Uppdaterad 19.5.2020