Ohita navigaatio

Finavian toimet koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi

Artikkeli julkaistu
26.03.2020 klo 20:25
Helsinki-Vantaan lentoasema, ulkokuva asematasolta
Matkustus
Nopeasti muuttuneessa ja ennennäkemättömässä tilanteessa olemme joutuneet muuttamaan lentoaseman toimintoja ja vastaamaan matkustajien tarpeisiin, joita emme ole aiemmin kohdanneet.

Tammikuussa 2020 alkanut erittäin poikkeuksellinen ajanjakso on vaikuttanut lentoliikenteeseen ja suomalaisten matkustamiseen. Lentoliikenne on tällä hetkellä vähentynyt 90 % normaalitilanteesta. Helsinki-Vantaan kautta matkustaa nyt noin 6000 matkustajaa normaalin 57 000 sijaan ja matkustajien määrä vähenee joka päivä.

Koronan leviämisen torjumiseksi Suomessa otettiin käyttöön matkustusrajoitusten takia sisärajatarkastukset ja lisäksi ulkomaalta saapuvat matkustajat määrättiin karanteeniin.

”Huoli koronaepidemian vaikutuksista on yhteinen ja Finavialle taudin leviämisen ehkäisy on ensiarvoisen tärkeää tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Olemme tehneet useita konkreettisia toimenpiteitä ja aktiivisesti töitä koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Finavia on lentoasemayhtiö, meillä ei toisin sanoen ole sellaisia viranomaisen toimivaltuuksia matkustajiin, jota Finavialta on paikoin vaadittu. Emme voi mitata matkustajilta kuumetta, puuttua heidän matkatekoon, tai viedä heitä karanteeniin”, Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki kommentoi.

Helsinki-Vantaan lentoasema on yksi merkittävä osa matkustajan matkaketjua ja kansainvälisen lentoliikenteen solmukohta Euroopan ja Aasian välillä. Tämän takia olemme seuranneet koronavirustilannetta hyvin tarkasti jo epidemian alkuvaiheesta lähtien, ja siirtyneet poikkeustilajohtamiseen ennen kuin epidemia ilmeni Suomessa.

Lentoasema on erittäin tarkasti säädelty, ainutlaatuinen turvallisuuskriittinen toimintaympäristö, jossa jokainen matkustajan prosessiin liittyvä muutos pitää toteuttaa huolellisesti. Finavia on oma-aloitteisesti muuttanut useita terminaalijärjestelyitä siten, että väljyyttä esimerkiksi jonotustilanteissa on lisätty.

Huomioitavaa on myös se, että lentoasemalla toimivat yritykset ovat Finavialle ja koko lentoaseman ekosysteemille tärkeitä. Olemme tiedostaneet yritysten taloudellisen ahdingon, viestineet aktiivisesti, ja sopineet erilaisista merkittävistä toimenpiteistä tukeaksemme vuokralaisiamme taloudellisesti.

Toimenpiteet ja ohjeistukset lentoasemalla

 • Finavia edellyttää suunenäsuojaimien käyttöä lentoasemien työntekijöiltä, jotka työskentelevät asiakasrajapinnassa. Lisäksi matkustajille vahvasti suositellaan maskin käyttöä lentoasemilla.
 • Finavia on jatkanut tammikuussa käynnistämäänsä yhteistyötä viranomaisten ja THL:n kanssa ja aloittanut sisäiset toimet epidemiaan varautumiseksi.
 • Helsinki-Vantaalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n koronavirukseen liittyvää ajantasaista materiaalia eri puolilla lentoasemaa sekä poistumisreiteillä kuten bussiasemalla, taksiasemalla ja juna-asemilla.
 • HelsinkiVantaalle saapuville matkustajille jaetaan THL:n laatimat kirjalliset ohjeet voimassa olevista karanteeniohjeistuksista ja määräyksistä.
 • Terminaalissa saapuvien matkustajien matkatavaroiden luovutusauloissa on jatkuvat kuulutukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi koskien karanteenia ja julkisten liikennevälineiden välttämistä lennon jälkeen. Karanteeniohjeistus on myös lentotieto- ja digitaalisilla näytöillä eri kielillä.
 • Finavia on päivittänyt jatkuvasti ajantasaista tietoa ja ohjeistusta verkkosivuilleen tilanteen ja hallitusten linjausten mukaiseksi. Lisäksi olemme varmistaneet, että lentoaseman asiakaspalvelijoilla on aina ajantasainen tieto, jota he voivat välittää asiakkaille.
 • Myös niillä lentoasemilla, joilla on edelleen mahdollista liikennöidä kansainvälistä lentoliikennettä (Helsinki-Vantaan ohella Turku ja Maarianhamina) on käytössä kuulutukset tai muu henkilökunnan ohjaus liittyen karanteeniin. Kaikilla Finavian lentoasemilla on jaossa THL:n materiaalia matkustajille.
 • Terminaaleissa on alkuvuodesta lähtien siivottu ja desinfioitu pintoja tehostetusti. Käsidesiä on ollut tarjolla eri puolilla terminaalia turvatarkastusten yhteydessä ja lentoasemayhteisön työntekijöitä on informoitu koronasta, käsihygieniasta ja muista käytännön toimista viruksen leviämisen hillitsemiseksi.
 • Lentokoneiden seisontapaikoilta kuljetetaan matkustajia terminaaliin asematasobusseilla kontaktien vähentämiseksi terminaalissa. Matkustajien määrää asematasobusseissa on rajattu max. 40 henkilöön.
 • Matkustajille on järjestetty rajatarkastuksen edustalle odotusalue ennen rajatarkastukseen siirtymistä niin, että heillä on mahdollista odottaa väljemmin mitä normaalisti. Rajatarkastusten yhteydessä muistutetaan pitämään välimatkaa kanssamatkustajiin ja myös henkilökohtaista opastusta on annettu.
 • Kotimaan lentojen saapuvat matkustajat kulkevat omaa erillistä reittiään 2A tuloaulaan. Tällä järjestelyllä pyritään välttämään kotimaan lentojen lähikontaktia ulkomailta saapuvien lentojen matkustajiin.
 • Lentoasemien vuokralaisia tukeakseen, Finavia on muun muassa poistanut tai alentanut tilavuokria, mikäli toimintaan on tullut katkoksia tai merkittäviä poikkeuksia, vähentänyt sopimuksiin kirjattuja vaatimuksia aukioloajoissa ja luopunut joistakin sopimuksissa sovituista maksuista.
 • Päivitys 14.5. Katso täältä uusi tiedote koskien mm. lentoasemalta kotiin siirtymistä. HUOM. Suomeen saapuvien kausityöntekijöiden kuljetukset järjestää ja maksaa heidän työnantaja.
 • T2 lähtöaulassa joka toinen check in -automaatti on suljettu, jotta matkustajat voivat tehdä lähtöselvityksensä väljemmin. Lattiatarroja on eri puolilla terminaalia osoittamassa turvavälejä toisiin matkustajiin.

Päivitetty 19.5.2020. Lisätty tieto suu-nenäsuojaimien edellytyksistä lentoaseman työntekijöille ja tieto THL:n kirjallisista ohjeista, joita jaetaan matkustajille lentoasemilla