Hoppa över navigering

Finavia öppnar landningsbana 1 som varit stängd i ett halvår på Helsingfors-Vanda flygplats – start- och landningsrutterna återgår till de normala

Article published
22.04.2021 kl 10:20
Maassa seisova merkkivalo kiitotiellä
Företag
Landningsbana 1 på Helsingfors-Vanda flygplats öppnar igen för flygtrafik den 30 april 2021. Samtidigt övergår flygplatsen från den bullerhantering som gällt under undantagstiden till bullerhanteringen i normalsituationer.

- Trots att antalet flygningar fortsättningsvis är betydligt färre än år 2019, kan vi nu hålla alla tre landningsbanor på flygplatsen öppna. Det är ett tecken på att sommaren snart är här och att vi tror att antalet flygningar kommer att öka något fram till början av hösten, säger Jani Elasmaa på Finavia, ansvarig chef för funktionerna på landningsbanorna och plattan på Helsingfors-Vanda flygplats.

De stränga reserestriktionerna har hållit antalet flygningar på en låg nivå ända sedan förra våren. Enligt Elasmaa har antalet flygningar varit cirka 25 procent av det normala antalet. Det har därför inte varit vettigt att upprätthålla landningsbanekapaciteten i full skala under perioden för vinterunderhållet.

Landningsbana 1 har varit stängd tillfälligt ända sedan den 1 november 2020 på grund av att antalet flygningar minskat som en följd av coronapandemin. På vintern uppgick antalet avgående flyg och landningar till 100–150 per dag, medan den normala mängden är över 500 per dag.

Den förändring som reserestriktionerna orsakat märktes även i flygplanstyperna. Flygbolagen har flugit mera med mindre och tystare ATR- och Embraer-plan under coronapandemin jämfört med tidigare.

Start- och landningsrutterna återgår till de normala i vår

När alla tre landningsbanor är i användning igen från och med den 30 april återgår även landningsbanornas användnings- och bullerhanteringsprinciper till det normala.

Från och med den 30 april ser start- och landningsrutterna i regel ut enligt följande:

Den primära landningsbanan är landningsbana 2 (15) från nordväst, dvs. från Nurmijärvi-hållet. Även landningsbana 1 (22L) från nordost, dvs. från Kervo, kan användas för landning. Det tredje alternativet är landningsbana 3 (04L) från sydväst, alltså från Esbo-hållet och det fjärde är landningsbana 1 (04R) från sydväst.

Motsvarande ordning för avgående flyg är landningsbana 3 (22R) mot sydväst, dvs. mot Esbo, landningsbana 1 (22L) mot sydväst och som tredje alternativ landningsbana 1 (04R) mot nordost, dvs. i riktning mot Kervo. Det finns flera landningsbanekombinationer.

Sommarens reparationer av landnings- och taxibanorna startar i början av sommaren

Landnings- och taxibanorna på Helsingfors-Vanda flygplats brukar repareras på somrarna. I år börjar arbetet i början av juni. Arbetet kommer att inverka på användningen av landningsbanorna. Vi informerar närmare om hur reparationerna inverkar på flygplanens bullerriktning i maj när tidtabellerna klarnar.

Bra att veta om hanteringen av flygplansbuller

Så här hanteras flygplansbullret på Helsingfors-Vanda flygplats normalt

Så här används start- och landningsbanorna på Helsingfors-Vanda flygplats