Hoppa över navigering

Konkurrensutsättningen för taxitjänster på Helsingfors-Vanda flygplats har avslutats

Article published
23.07.2021 kl 08:26
Taxi station T2-expansion
Företag
Flygplatsbolaget Finavia har fattat ett beslut om konkurrensutsättningen av taxitjänster på Helsingfors-Vanda flygplats. I och med konkurrensutsättningen kommer de taxibilar som används på Helsingfors-Vanda flygplats att vara Mankkaan Taksi Oy, Taksi Helsinki Oy och Menevä Oy från och med den 1 januari 2022.

‒ Taxitjänster och deras kvalitet är mycket viktiga för flygplatsen. Smidiga taxitjänster förbättrar kundupplevelsen, och därför vill vi se till att servicenivån på Helsingfors-Vanda flygplats uppfyller Finavias målsättningar, säger Finavias Jukka Isomäki, direktör för landtransportutveckling på Helsingfors-Vanda flygplats.

Finavia vill stödja minskningen av trafikemissioner. Bland annat ger Finavia utsläppsfria bilar en förkörsrätt till taxiområdena jämfört med bilar med högre utsläpp. Förutom miljöansvarigheten var konsumentpriset för kunderna en viktig faktor i konkurrensutsättningen.

Genom att konkurrensutsätta flygplatsens taxitjänster säkerställer Finavia följande:

  1. passageraren kan välja en taxi som meddelar kunden sitt pris tydligt vid taxistationen och priset har angetts ett maximipris i konkurrensutsättningen.
  2. taxibilar finns alltid tillgängliga på taxistationen, även på natten och vid rusningstid.
  3. fordonen har så låga emissioner som möjligt och förarna betjänar på flera olika språk.
  4. det finns tillräckligt många taxibilar på flygplatsen och trafikregleringarna är smidiga.

Med utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda kommer taxitjänsterna att flyttas till en paradplats

För närvarande finns Helsingfors-Vanda flygplats taxitjänster framför terminal 1. Detta är ett tillfälligt arrangemang som du kan läsa mer om i vårt meddelande.

Med utvecklingsprogrammet flyttar taxitrafiken till den omedelbara närheten av terminal 2 i början av december. Företag som vunnit konkurrensutsättningen för taxitjänster börjar sin verksamhet i terminal 2 den 1 januari 2022, på de filer som är reserverade för kontraktstaxi.