Hoppa över navigering

Statistik: Flygtrafiken har återhämtat sig snabbare i höst

Pressmeddelande
Article published
13.10.2021 kl 10:31
Lentokone pysäköintynä terminaalin viereen
Företag
Sedan juli har passagerarantalet på Finavias flygplatser ökat betydligt, vilket framgår av företagets senaste statistik över flygtrafiken.

I juli–september ökade antalet passagerare på Finavias flygplatser med nästan 90 procent jämfört med motsvarande period året innan. Flygplatserna hade 1,5 miljoner besökare.

─ Vi är glad över att Finlands goda flygförbindelser runt om i världen håller på att återhämta sig. I takt med att reserestriktionerna har avvecklats och vaccinationstäckningen har ökat har människorna blivit ivriga att få börja resa igen, berättar Petri Vuori, ansvarig chef för Finavias ruttutveckling.

Ökningen är tydligast i siffrorna för Helsingfors-Vanda flygplats.

─ I september hade Helsingfors-Vanda flygplats dagar med cirka 20 000 passagerare per dag, medan antalet var mindre än 400 passagerare per dag då det såg som mörkast ut. Utvecklingen går i rätt riktning, men det är en bit kvar ännu innan vi når upp till samma antal som före pandemin då antalet passagerare kunde vara mer än 60 000 på en dag. Vi ligger fortfarande efter med återhämtningen jämfört med andra europeiska flygplatser, konstaterar Vuori.

Av den långsiktiga jämförelsen framgår att antalet passagerare fortfarande är långt ifrån vad det har varit under tidigare år. Från januari till september hade Finavias flygplatser hälften så många passagerare som under motsvarande period förra året. De uppgick till 2,5 miljoner, medan motsvarande siffra för 2020 var 5,8 miljoner. Före pandemin 2019 var siffran 19,6 miljoner.

Under januari–september passerade mer än 2 miljoner passagerare Helsingfors-Vanda flygplats, av vilka 78 procent reste utomlands. Den internationella transfertrafiken har ännu inte kommit igång ordentligt eftersom flygtrafiken mellan Asien och Europa är liten.

─ Utrikesflygen från Finland går till Europa. Spanien och Grekland har varit populära sedan sommaren. Tyskland och Sverige håller på att bli favoriter. Paris, Amsterdam och München var de mest besökta städerna.

Goda tillväxtmöjligheter

Framtidsutsikterna är positiva, om turismen fortsätter att återhämta sig i nuvarande takt.

─ Vi har goda tillväxtmöjligheter eftersom Helsingfors-Vanda flygplats förnyade terminal 2 öppnar i december. Då får vi en ny entré, en ankomsthall och ett multimodalt resecentrum. Allt ska vara klart år 2023. Vi kommer snart att ha nya, fantastiskt fina lokaler som finländarna kan vara stolta över.

Statistik om passagerare

Inrikestrafiken ligger efter på lång sikt. Från januari till september har 497 500 personer rest från Finavias nätverksflygplatser, vilket är 59 procent färre än året innan. Inrikesturismen tog fart mot hösten. Under juli–september flög hälften så många passagerare från nätverksflygplatserna som under motsvarande period året innan. Antalet passagerare uppgick till 238 000.

─ Trafiken från nätverksflygplatserna har ökat. Många inhemska flygplatser erbjuder redan charterflyg till södern. Uleåborg och Rovaniemi var de populäraste destinationerna i Finland. Vandrings- och fiskeområdena Kittilä, Ivalo och Kuusamo lockade till sig glädjande många resenärer under hösten. Resandet verkar totalt sett återhämta sig, säger Vuori.

Statistisk utveckling under januari–juni år 2021, 2020 och 2019

Januari–september/
2021

Januari–
september/
2020

Januari–september/
2019

Passagerare på Finavias flygplatser totalt

2 570 244

-56 %

5 838 507

-70 %

19 628 933

+5 %

Passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats

2 072 725

-55 %

4 637 536

-72 %

16 671 997

+6 %

Internationella avresande transferpassagerare på Helsingfors-Vanda flygplats

175 881

-74 %

681 415

-75 %

2 750 380

+14 %

Mängden frakt på Finavias flygplatser totalt

121 226 t

+14 %

106 096 t

-39 %

172 831

+15 %

Mängden frakt på Helsingfors-Vanda flygplats

118 742

+16 %

102 771 t

-39 %

169 110

+16 %

Antalet kommersiella flyg på Finavias flygplatser totalt

54 158

-31 %

78 640

-58 %

188 402

+1 %

Antalet kommersiella flyg på Helsingfors-Vanda flygplats

40 395

-31 %

58 406

-59 %

143 579

+2 %

Läs mera on Finavias statistik (på Finska).