Hoppa över navigering

Alla passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats kommer att använda samma terminal i framtiden – ibruktagandet framskrider enligt tidtabellen

Article published
03.06.2022 kl 10:44
Helsinki-Vantaa terminaali 2 kuvattuna ulkoa
Resa
Passagerarna kommer att dra nytta av smidigare rutter och mer omfattande tjänster. Finavia följer noggrant utvecklingen av terminalens ibruktagande och kundnöjdheten. Projektet kommer att vara klart sommaren 2023.

Den nya terminalutbyggnaden på Helsingfors-Vanda flygplats öppnades för passagerare i december 2021. Ibruktagandet är indelat i tre skeden. Det första skedet ägde rum i december 2021 då den nya ankomsthallen och parkeringshuset P1/P2 öppnades. Det andra skedet avslutades i slutet av maj när den nya incheckningshallen och dess moderna säkerhetskontroll togs i bruk.

Från och med den 21 juni anländer alla passagerare till Helsingfors-Vanda flygplats och avgår via samma terminal. Terminal 1 och terminal 2 blir historia.

Helsinki-Vantaan uudistetun terminaalin lähtöaula

– Att anlända till och avresa från flygplatsen kommer att vara tydligare för passagerarna än tidigare. Från tågstationen finns en direkt hissförbindelse till terminalen, och buss- och taxistationerna ligger direkt framför entrédörrarna och har byggts ut avsevärt. Från det nya parkeringshuset kommer man också direkt till terminalen med hiss, säger Timo Järvelä, Finavias direktör för kundupplevelser och processer på Helsingfors-Vanda flygplats.

I sin helhet kommer terminalutbyggnaden att vara klar senast sommaren 2023. I det tredje skedet kommer en helt förnyad bagageavlämningshall att tas i bruk.

Ibruktagandet är en lång process

Planeringen för ibruktagandet av terminalutbyggnaden inleddes i början av 2020. Framstegen har regelbundet övervakats i samarbete med olika experter och intressenter. För att säkerställa en god passagerarupplevelse anordnades utbildning för alla företag som är verksamma på Helsingfors-Vanda och deras personal om de nya anläggningarna på flygplatsen.

– Det är vårt gemensamma mål att kunna betjäna passagerare även utanför vårt eget kompetensområde, säger Järvelä.

Flygplatsen har varit i drift under hela utvecklingsprogrammet. Byggnadsarbetet och ibruktagandet av terminalen har skett sida vid sida med flygtrafiken. Därför har anläggningarna tagits i bruk stegvis.

Projektet är utformat så att den normala flygplatsverksamheten kan fortsätta så smidigt som möjligt, säger projektledaren för ibruktagande på Helsingfors-Vanda flygplats, Jenni Koskinen från Finavia.

Helsinki-Vantaan terminaalin opaste

Massor av nya tjänster för ankommande passagerare

Helsingfors-Vanda flygplats restaurang- och butiksutbud är nu många gånger större än tidigare. Till exempel i maj öppnades en ny restaurangvärld i ankomsthallen, med smaker från hela världen i sex olika restauranger.

– Jämfört med många europeiska flygplatser är våra tjänster nu på en helt annan nivå, säger Järvelä.

Goda förberedelser säkerställde en smidig drift av projektet

Det storskaliga ibruktagandet har fortskridit i tid och utan problem. Processerna var noggrant definierade i förväg och provkördes.

Anläggningar, utrustning och tjänster kan inte öppnas för passagerartrafiken förrän de har befunnits vara funktionella och säkra, säger Koskinen.

Kundnöjdheten följs regelbundet. Även om passagerarrutterna och -processerna ständigt har förändrats i över ett år har responsen varit positiv.

Passagerarna har förhållit sig mycket bra till nackdelarna med byggarbetet. Vi har aktivt meddelat dem vad vi gör och varför. När vi bara står ut med det här tillsammans ett tag till, så kan man vara nöjd till slut, säger Järvelä

Läs mer:

Reseupplevelsen på Helsingfors-Vanda flygplats förnyas helt under våren och sommaren

Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram