Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram

På Helsingfors-Vanda flygplats pågår det största utbyggnadsprojektet i flygplatsens historia. Syftet med Finavias jätteinvestering är att utveckla flygplatsens tjänster och kundupplevelse och stärka Helsingfors-Vanda flygplats position som Europas ledande transitflygplats.

Vi bygger framtidens flygplats

Helsingfors-Vandas styrkor är korta bytestider, vänlig personal och innovativa tjänster. Dessa vill vi bevara även när antalet passagerare ökar.

Därför beslöt vi att utvidga flygplatsen enligt det så kallade one roof-konceptet. På så sätt kan vi placera även de nya tjänsterna i samma byggnad, under samma tak. Avstånden förblir korta och tjänsterna lättillgängliga och smidiga.

Family in Helsinki Airport arrivals hall.

När allt finns under samma tak gynnas även tillväxten av transittrafiken. Att ta sig från en utgång till en annan går fortfarande enkelt och snabbt när man inte behöver byta terminal. De digitala lösningarna har en central roll i planeringen och utvecklingen av tjänsterna.

Helsinki-Vantaan lentoaseman Luoto-luontoelementti.

I planeringen av utrymmena för passagerare beaktar vi finländska material och inredningslösningar. Olika ljud- och ljuslandskap skapar stämning i loungerna.

Terminaali 2:n lasiseinän ja katon rajapinta.

Helsingfors-Vandas utvidgning i ett nötskal

Lähtöaula Helsinki-Vantaan lentoasema
 • Terminalens yta ökar: +45 % (103 000 m2). Utbyggnaden motsvarar ett lika stort område som Borgbackens nöjespark. Hela arean för terminalen kommer att vara över 250 000 m2 i början av 2020-talet. Ett sådant område skulle rymma tio riksdagshus.
 • Fler nya platser med ombordstigningsbryggor för flygplan: 8 st. för breda flygplan +100 %, 4 st. för smala flygplan +15 %
 • Ökad kapacitet för bagagehantering: +50 %
 • Ökad kapacitet för passkontroll: +50 %
 • Ombyggd uppställningsplatta (parkeringsområden och taxibanor för flygplan): 450 000 m2, dvs. ett område som motsvarar ca 90 fotbollsplaner.
 • Utbyggnad av parkeringshus P5 (3 000 parkeringsplatser) och en ny parkeringshall (1 800 parkeringsplatser)
 • En ny multimodal resecentral som kopplar samman olika trafikformer.
 • Finavias investering: ca 1 miljard euro
 • Investeringsprogrammets sysselsättningseffekt under byggtiden: 16 600 årsverken.
 • Den inhemska andelen av investeringsprogrammet: 90 %.

Terminalen utbyggs i flera riktningar

Kartta Helsinki-Vantaan lentoaseman laajenemisesta

Karta: Helsingfors-Vanda och dess tjänster utvidgas runt om på flygplatsen. Finavias utvecklingsprogram inleddes år 2014 och sträcker sig fram till början av 2020-talet.

 1. Utbyggnad av den terminaldel som betjänar långdistansflyg (non- Schengen-trafik) samt ombyggnad av uppställningsplattan. Utbyggnaden består av fyra nya delar: södra piren, västra piren, Aukio och gränskontrollen. Därtill färdigställs många nya parkeringsplatser för både breda och smala plan, rullbanor och annan infrastruktur för flygtrafik. Projektet omfattar även en utbyggnad av gateområde 34–36, vilket kommer att öka kapaciteten och flexibiliteten för både Schengen- och non-Schengen-trafik.
 2. Utveckling av en terminalavdelning som betjänar närtrafiken (Schengen-trafik och inrikes trafik). En utbyggnad byggs vid änden av terminal 1.
 3. Utbyggnad av terminal 2. Utbyggnaden omfattar en helt ny ingång med ankomst- och avgångshallar, arrangemang för kollektivtrafik samt en utbyggnad av området för flygningar till Europa, det vill säga gateområdet som betjänar Schengen-trafiken.

Vi bygger framtidens flygplats

Helsingfors-Vandas styrkor är korta bytestider, vänlig personal och innovativa tjänster. Dessa vill vi bevara även när antalet passagerare ökar.

Därför beslöt vi att utvidga flygplatsen enligt det så kallade one roof-konceptet. På så sätt kan vi placera även de nya tjänsterna i samma byggnad, under samma tak. Avstånden förblir korta och tjänsterna lättillgängliga och smidiga.

När allt finns under samma tak gynnas även tillväxten av transferresandet. Att ta sig från en gate till en annan går fortfarande enkelt och snabbt när man inte behöver byta terminal. De digitala lösningarna har en central roll i planeringen och utvecklingen av tjänsterna.

I planeringen av utrymmena för passagerare beaktar vi finländska material och inredningslösningar. Olika ljud- och ljuslandskap skapar stämning i väntutrymmena.

Läs mer om varför Finavia investerar i utbyggnaden av Helsingfors-Vanda flygplats (på finska)

Utvecklingsprogrammet från år till år

2013–2015

Finavias investeringsprogram inleddes med en allmän planering av flygplatsen år 2013. Åren 2014–2015 utfördes förberedande åtgärder såsom rivning och utbyggnad av gamla byggnader. Vi byggde ut området för säkerhetskontroll i terminal 2 och incheckningsområdet.

2016

I juni 2016 kunde vi öppna den första nya delen, när vi tog i bruk en väntsal med havs- och skärgårdstema för långdistansflyg. Vi fick 3 000 kvadratmeter nytt utrymme. 12 nya avgångsgater betjänar passagerare med busstransport till flygningar utanför Schengen. Läs mer.

 

Non-Schengen-alueelle valmistui lisää tilaa kesällä 2016.

Foto: Helsingfors-Vandas nya gatområde 50 A-M öppnar i juni.

I augusti 2016 invigdes utvidgningen av parkeringshus P5. Det befintliga parkeringshuset fick två nya våningar och en ny del. Resultatet blev 3 000 nya parkeringsplatser. Läs mer.

I oktober 2016 färdigställdes ny infrastruktur som betjänar flygtrafiken, till exempel en modern testkörningsplats för flygplan, rullbana AM-AH och en bas för underhållet. Läs mer.

2017

Utvecklingsprogrammets första betydande etapp slutfördes i juli 2017, när den södra piren, som är inredd med finländska designklassiker, öppnades för passagerartrafik.

Concorde sculpture by Stefan Lindfors.

Bild: Södra piren på Helsingfors-Vanda, som öppnades i juli.

I södra piren finns nya lokaler på 7 850 kvadratmeter för passagerare. Lokalerna finns i två våningar, en för ankommande och en för avgående passagerare. Samtidigt tog vi i bruk Finlands första flygplatsrulltrottoar och tre helt nya passagerarbryggor för breda flygplan, som byggts som så kallade dubbelbryggor. På så sätt påskyndas ombordstigningen och passagerarkomforten förbättras.

Uppställningsplattan förnyades med ett 157 000 kvadratmeter stort område. Vi öppnade två nya bryggplatser och två nya parkeringsplatser utomhus för breda flygplan. Läs mer.

Den första delen av det solkraftverk som installeras på utbyggnadens tak togs i bruk i juli 2017. Läs mer.

2019

I februari 2019 invigdes mellan södra och västra piren Aukio, som är hjärtat i hela utbyggnaden. Aukio är ett arkitektoniskt imponerande utrymme. Omkring Aukio kommer det att finnas bland annat en säkerhetskontroll för transitpassagerare, flera affärer och restauranger samt tjänster. Samtidigt med Aukio öppnades 25 000 kvadratmeter nytt utrymme för passagerare och bagage samt en passage till södra piren för ankommande passagerare. Läs mer om Aukio och världens modernaste säkerhetskontroll.

Aukio in arctic colors.

Bild: Aukios centrala del är evenemangstorget, där passageraren befinner sig mitt i den finska naturen. Passageraren får en starkt omslutande upplevelse av naturens lugnande och uppfriskande effekt samt av de fyra årstiderna genom en immersiv lokalupplevelse som tilltalar alla sinnen.

I april 2019 öppnades utbyggnaden av terminal 1 med cirka 3 500 kvadratmeter extra utrymme och sju nya avgångsgater. De luftiga och rymliga passagerarutrymmena förbättrar kundupplevelsen och nya avgångsgater effektiviserar användningen av flygplansflottan och förkortar flygplanens vändtider. Läs mer om utbyggnaden av terminal 1.

Iso lasiseinä, jonka edessä seisoo ihminen. Takana näkyy lentokoneita.

Bild: Den nya utbyggnaden av terminal 1 betjänar passagerare på inrikesflyg och Schengenflyg. Glasväggarna i utbyggnaden ger en fantastisk utsikt över landningsbanan.

I maj 2019 öppnade den första delen av den västra piren, med gater för breda flygplan och nya tjänster. Läs mer

Helsinki-Vantaan vuonna 2019 avautunut länsisiipi ja sen odotusalueita.

Bild: Ett naturtema har använts i utformningen av den rymliga och ljusa västra piren.

I juli 2019 öppnades utbyggnaden av gränskontrollen. Utbyggnaden gav 2 400 kvadratmeter nytt utrymme, vilket är ungefär tre gånger mer än tidigare. 50 nya passkontrollmaskiner infördes. De nya utrymmena och automaterna säkerställer en snabb och smidig gränskontroll för passagerarna. Helsingfors-Vanda flygplats har nu den mest avancerade passkontrollen i norra Europa. Hela reformen av gränskontrollen slutfördes i mars 2020.

Vihreitä metsäteemaisia sohvia lentoaseman leveällä käytävällä

I november 2019 invigdes västra pirens andra del med nya breda broar. Samtidigt togs utbyggnaden av bagagecentralen i bruk, vilket kommer att öka kapaciteten för bagagehantering med 50 procent. Läs mer i vårt pressmeddelande.

2020

År 2020 var ett en tid av byggande. I september färdigställdes en ny parkeringshall utanför terminal 2. Öppnandet av hallen flyttades till 2021 på grund av coronapandemin. Läs mer.

2021

 

Vaaleat sohvat porttialueella

Bild: Gateområdet 37-39 betjänar både Schengen- och non-Schengen-trafik.

Utbyggnaden av gateområde 37-39 och nya platser för breda och smala plan har tagits i bruk. Utbyggnaden medförde ökad kapacitet och flexibilitet för såväl non-Schengen- som Schengen-trafik. Det blev tydligare för ankommande passagerare att gå i terminalen, samtidigt som butiks- och restauranglokalerna förnyades. På detta sätt färdigställdes det fleråriga och etappvisa projektet som syftar till att utveckla transittrafiken. Läs mera.

Päiväaikaan otettu ulkokuva Helsinki-Vantaan terminaain julkisivusta.

Flygplatsens nya huvudentré öppnas i december 2021.

Den stiliga entrén till terminal 2 öppnas i december 2021. Samtidigt införs ett nytt parkerings- och kollektivtrafiksystem samt en ny ankomsthall. Den multimodala resecentralen, som färdigställts i den nya delen, ger möjligheter att koppla samman flygtrafiken med många olika trafikformer.

Införandet av andra tjänster sker stegvis under åren 2022–2023. 

Läs mer om utbyggnadsdelen som öppnas i december.

2022

De förnyade rummen för incheckning och säkerhetskontroll i terminal 2 öppnas sommaren 2022. De nuvarande avgångs- och ankomsthallarna genomgår en komplett omorganisering och ansluts som en del av Schengen-gateområdet. En del av ändringsarbetena blir klara redan sommaren 2022, då ett stiligt nytt orienteringsområde efter säkerhetskontrollen öppnas.

2023

Det tioåriga utvecklingsprogrammet kommer att slutföras sommaren 2023. Lokalerna för bagageutlämning kommer att färdigställas i sin helhet och alla ändringar med nya tjänster och lokaler i Schengen-gateområdet kommer att öppnas.

Läs mer om utbyggnaden av terminal 2.

Finavias utvecklingsprogram på mer än en miljard euro har utformats på ett sådant sätt att det är möjligt att genomföra och ta i bruk det stegvist. Utvecklingsprogrammet har delats upp i mindre projekt, vilket har gjort det möjligt att reagera flexibelt på förändringar i marknadsläget. Innehållet, kostnaderna och tidtabellerna har preciserats i takt med att planeringen framskrider.

Samarbetspartner i Finavias utvecklingsprogram

Utbyggnaden av området för långdistansflyg har planerats av arkitektbyrån PES-Arkkitehdit. YIT ansvarar för byggandet av terminalen och Destia för byggandet av uppställningsplattan.

Utvidgningen av terminal 2 och flygplatsens nya ingång har planerats av Arkkitehtitoimisto ALA Oy. I planeringsarbetsgruppen ingick även Arkkitehtitoimisto HKP Oy och Ramboll Finland. Även SRV har tagits med i alliansprojektet för förändringsarbetet

Utmärkelser och erkännande som utvecklingsprogrammet tagit emot

Årets projekt 2021. Projektiammattilaiset ry. Läs mer.
RIL-Priset 2021. 
Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL rf. Läs mer.

Södra flygeln
Internationellt BREEAM-certifikat, nivån Excellent.

Västra flygeln
Internationellt BREEAM-certifikat, nivån Excellent. Läs mer.

Aukio
Internationellt BREEAM-certifikat, nivån Excellent. Läs mer.
The Media Architecture Biennale 2020: Finalist i kategorin More Than Human Architecture.'

Terminal 2
Träpris 2022. Läs mer.
Tekla Global Building Information Modeling (BIM) Award 2022. Läs mer.
Tekla Building Information Modeling (BIM) Award 2021. Läs mer på engelska.
Årets bygge. Läs mer.
Årets stålkonstruktion. Läs mer.

En multimodal resecentral

Den multimodala resecentralen är ett visionärt projekt, och Finavia har fått EU-finansiering på 2,25 miljoner euro för planeringsskedet i projektet och 7,38 miljoner euro för genomförandet.

EU funding

Den nya terminalen är redo för dig

Se hur den nya Helsingfors-Vanda flygplats ser ut nu.

Thumbnail from the video with title Terminaali 2:n avajaiset 1.12.2021
Thumbnail from the video with title Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram

Investment backgrounds (på engelska)

Läs mera on Helsingfors-Vanda utvecklingsprogram