Ohita navigaatio

Finavian Helsinki-Vantaan kehitysohjelmalle voitto Vuoden projekti -kilpailussa

Artikkeli julkaistu
27.10.2021 klo 12:57
Projektipäivät 2021 -tilaisuudessa palkinnon vastaanottaneet henkilöt.
Ihmisiä & Ilmailua
Finavia on saanut Helsinki-Vantaan kehitysohjelman toteuttamisesta pääpalkinnon Projektiammattilaiset ry:n Vuoden projekti -kilpailussa. Kilpailussa menestymisen kriteereinä olivat muun muassa sidosryhmien tyytyväisyys tuloksiin, johtaminen ja ongelmanratkaisukyky.

–Olemme todella iloisia saamastamme palkinnosta. Kehitysohjelman kolme ensimmäistä vaihetta on nyt saatu päätökseen onnistuneesti, ja on ilahduttavaa saada tunnustusta projektialan ammattilaisilta, sanoo projektijohtaja Martti Nurminen Finaviasta.

Miljardin euron ja kymmenen vuoden projekti vaatii järjestelmällistä johtamista

Nurmisen mukaan ohjelmakokonaisuus on pysynyt aikataulussaan ja sen viimeinenkin osa valmistuu vuonna 2023. Koko kehitysohjelman ohjelmajohtamismallina käytetään MPS-viitekehystä (Managing Successful Programs), joka laadittiin Finavian oman projektimallin päälle.

Helsinki-Vantaan kehitysohjelman isoimmat projektit, kuten terminaali 2:n laajennus ja kaukolentoalueen kehittäminen, toteutettiin joustavilla yhteistyömalleilla. Projektin läpivieminen ja uusien tilojen käyttöönotto vaativat yhteistyötä koko lentoasemayhteisöltä.

Suuren projektin toteuttaminen käytössä olevalla lentoasemalla on haaste

Helsinki-Vantaan lentoasema on toiminut kehitysohjelmasta huolimatta taukoamatta. Osa projekteista on toteutettu laajennuksina vanhojen terminaalirakennusten kylkeen, mutta iso osa kehitystyöstä on tapahtunut keskellä toimivaa lentoasemaa. Suurista remontti- ja muutostöistä huolimatta Helsinki-Vantaan matkustajakokemus on pysynyt korkealla tasolla. Helsinki-Vantaan lentoasema palkittiin kokoluokkansa parhaana eurooppalaisena lentoasemana vuonna 2020.

Maailmanlaajuisesta koronapandemiasta huolimatta työt lentoasemalla ovat edistyneet hyvin. Finavia on hyödyntänyt koronapandemian aiheuttama matkustajamäärien romahtamisen nopeuttamalla kehitysohjelman aikataulua. Esimerkiksi terminaali 2:n vanhojen sisätilojen muutostöitä päästiin tekemään puolitoista vuotta aikataulusta edellä.

Viestinnässä jokaisella on selkeä rooli, jota on pidettävä aktiivisesti yllä

Suuressa ohjelmakokonaisuudessa on ollut valtava määrä osallisia, sidosryhmiä, asiakkaita ja työntekijöitä. Onnistumisen kannalta viestintä on avainasemassa. Onnistunut viestintä vaatii aktiivista, relevanttia ja ajantasaista viestintää tuhansille ihmisille sadoissa yrityksissä.

–Suunnitelmallinen ja pysyville rakenteille luotu viestintä on osaltaan mahdollistanut suunnittelu- ja rakennustöiden nopean etenemisen.

Yksikkö- ja toimintakohtaisten suunnittelupalaverien lisäksi viestintäkokonaisuuteen on vahvasti kuulunut työpalavereja, joissa eri töitä koordinoidaan ja niistä luodaan kokonaisuuksia. Lisäksi tietoa on kerätty sidosryhmätutkimuksilla, joka mahdollistaa suurempien ihmismäärien mielipiteiden kuuntelemisen.

Oleellisena osana viestintää ovat olleet myös virtuaalisafarit, joissa suunnittelijoille ja tilojen tuleville käyttäjille on jo ennen rakennusten valmistumista voitu näyttää miltä tilat tulevat lopulta näyttämään. Näin tilojen käyttäjiä on saatu sitoutettua jo aikaisessa vaiheessa, ja he ovat päässeet mukaan suunnittelutyöhön. Se vähentää muutostarpeita tilojen käyttöönoton yhteydessä.

Katso myös nämä

Lue lisää Helsinki-Vantaan kehitysohjelmasta

Lue lisää terminaali 2:n avautumisesta 1.12.2021

Lue lisää kaukolentoliikennettä palvelevan terminaaliosan valmistumisesta syksyllä 2021

Kuva: Olli-Pekka Latvala