Hoppa över navigering

Finavias utvecklingsprogram för Helsingfors-Vanda flygplats får vinst i tävlingen Årets projekt

Article published
27.10.2021 kl 12:57
Projektipäivät 2021 -tilaisuudessa palkinnon vastaanottaneet henkilöt.
Människor & Luftfart
Finavia har vunnit huvudpriset i Projektiammattilaiset ry:s tävling Årets projekt för att ha genomfört sitt utvecklingsprogram för Helsingfors-Vanda flygplats. Kriterierna för att lyckas i tävlingen var bland annat ledarskaps- och problemlösningsförmåga samt att intressentgrupperna är nöjda med resultaten.

– Vi är väldigt lyckliga över priset som vi fått. De tre första faserna i utvecklingsprogrammet har nu slutförts och det är glädjande att få erkännande av proffs inom projektbranschen, säger Martti Nurminen, Finavias direktör för utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda.

Ett tioårigt projekt på en miljard euro kräver systematiskt ledarskap

Enligt Nurminen har programpaketet hållit tidsplanen och även den sista delen kommer att vara klar 2023. MPS-referensramen (Managing Successful Programs) har använts som programledningsmodell för hela utvecklingsprogrammet. Modellen byggdes på Finavias egen projektmodell.

De största projekten inom utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats, såsom utbyggnaden av terminal 2 och utvecklingen av området för långdistansflyg genomfördes med flexibla samarbetsmodeller. För att genomföra projektet och införa nya anläggningar krävs det att hela flygplatssamfundet samarbetar.

Att genomföra ett stort projekt på en flygplats i användning är utmanande

Trots utvecklingsprogrammet har Helsingfors-Vanda flygplats kontinuerligt varit i bruk. En del av projekten har genomförts som utbyggnader till de gamla terminalbyggnaderna, men en stor del av utvecklingsarbetet har skett mitt på en verksam flygplats. Trots omfattande renoveringar och ombyggnader har passagerarupplevelsen på Helsingfors-Vanda fortsättningsvis varit på en hög nivå. År 2020 utsågs Helsingfors-Vanda flygplats till Europas bästa flygplats i sin storleksklass.

Trots den globala coronapandemin har arbetet på flygplatsen framskridit väl. Finavia har utnyttjat den kollaps i antalet passagerare som orsakats av coronapandemin genom att påskynda tidtabellen för utvecklingsprogrammet. Till exempel gjordes renoveringen av den gamla interiören i terminal 2 ett och ett halvt år tidigare än planerat.

I kommunikationen har varje aktör en tydlig roll som måste upprätthållas aktivt

Den stora programhelheten har involverat ett stort antal delaktiga, intressenter, kunder och personal. För att lyckas spelar kommunikationen en nyckelroll. En framgångsrik kommunikation kräver en aktiv och relevant kommunikation i realtid med tusentals människor i hundratals företag.

– Systematisk kommunikation som etablerats på permanenta konstruktioner har bidragit till att konstruktions- och byggnadsarbetet framskridit snabbt.

Förutom enhets- och verksamhetsspecifika planeringsmöten har kommunikationshelheten starkt inkluderat arbetsmöten där olika arbeten samordnas och enheter skapas. Dessutom har information samlats in genom intressentundersökningar som gör det möjligt att lyssna på åsikter av en större mängd människor.

Virtuella safarier har också varit en väsentlig del av kommunikationen, där designers och framtida användare av lokalerna har kunnat se hur lokalerna kommer att se ut innan byggnaderna är klara. På så sätt har lokalens användare varit engagerade i ett tidigt skede och varit delaktiga i designarbetet. Detta minskar på behovet av förändringar när lokalerna tas i bruk.

Läs även dessa

Läs mer om Helsingfors-Vandas utvecklingsprogram

Läs mer om öppnandet av terminal 2 1.12.2021

Bild: Olli-Pekka Latvala