Ohita navigaatio

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:lle Vuoden Työmaa -palkinto

Artikkeli julkaistu
23.11.2021 klo 10:37
Puinen alakatto ja suuret ikkunat terminaali 2:n laajennuksessa.
Ihmisiä & Ilmailua
Finavian Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaan kuuluva terminaali 2:n laajennustyömaa on voittanut Rakennuslehden Vuoden työmaa -kilpailun. Terminaali 2:n laajennus- ja muutostöitä varten muodostettu yhteystyöallianssi on onnistunut kaikissa sille asetetuissa tavoitteissa, ja tilat saadaan käyttöön aikataulun mukaisesti 1.12.2021.

–Finavia investoi Helsinki-Vantaan kehittämiseen kymmenenvuotisessa projektissa yli miljardi euroa. Finavian tavoite on vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa kansainvälisessä lentoasemien välisessä kilpailussa, jotta suomalaisten hyvät yhteydet maailmalla jatkavat kehittymistä, sanoo projektijohtaja Martti Nurminen Finaviasta.

Terminaali 2:n toteuttamista varten rakennettiin vahvat johtamismallit, joihin oleellisena osana kuului uusien teknologioiden ja työkalujen käyttöönotto, viestintä ja yhteiset työskentelytavat. Lisäksi työskentelytapoihin liittyviä muutos- ja kehitystarpeita koordinoitiin yhteisen mallin avulla, mikä on nopeuttanut reagointia ongelmiin ja mahdollistanut kehitystyön ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelman aikana valmistuneet terminaaliosat on suunniteltu ja rakentamista ohjattu tietomallinnuksen avulla. Tietomallinnuksessa kaikki elementit, kuten seinät, portaat ja putkistot voidaan koota digitaalisesti paikoilleen ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista. Tietomallinnuksella on ollut suuri vaikutus työmaatyöskentelyn sujuvuuteen ja ennakoitavuuteen. Digitaalisten työkalut ovat yksi merkittävä tekijä, jonka avulla laajennuksien suunnittelu ja rakentaminen on sujunut aikataulussa ja budjetissa.

medium_helsinki_airport_virtual_safari_2.jpg

Kuva: virtuaalisafarien avulla on suunniteltu ja viestitty loppukäyttäjille koko kehitysohjelman ajan.

Päätoimijat yhteen kokoava allianssimalli on puolestaan mahdollistanut avainhenkilöiden foorumin, jossa yksityiskohtaisten tehtävien jako oikeille ja parhaiten asian tunteville tahoille on sujunut saumattomasti. Työskentelyä varten Finavia perusti omat tilat allianssille, jotta kaikilla on mahdollisuus työskennellä aivan työmaan vieressä, samoissa tiloissa.

Terminaali 2:n laajennus- ja muutoshankkeen allianssin muodostavat Finavia, SRV, ALA Arkkitehtitoimisto, Arkkitehtitoimisto HKP ja Ramboll Finland.

Finavian ympäristötavoitteet ohjaavat myös työmaatyöskentelyä

Iso osa kehitysohjelman jo valmistuneista tiloista on saanut sertifikaatin vastuullisuudesta. Myös terminaali 2:n laajennukselle haetaan BREEAM-ympäristöjärjestelmän mukaista sertifikaattia sekä suunnittelun että toteutuksen osalta.

–Koko kehitysohjelman aikana suunnittelussa ja työskentelyssä on pidetty mukana Finavian ilmasto-ohjelman mukaiset tavoitteet. On hienoa, että projektissa on ympäristötavoitteiden lisäksi onnistuttu toimimaan kustannustehokkaasti ja pysytty aikataulussa.

medium_TU-200812-HEL-T2A-tyomaa-048.jpg

Ilmastotyö näkyy työmaalla hyvin konkreettisissa asioissa. Purku- ja rakennustöiden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota esimerkiksi kiviaineen murskaamisesta syntyvän pölyn torjuntaan. Ilmassa leijuva pöly voi vaikuttaa lentoliikenteen turvallisuuteen ja haitata alueella liikkuvia ihmisiä.

Työmaalla syntyviä jätemateriaaleja puolestaan toimitettiin kiertoon ja käytettiin uudelleen paikan päällä. Hyötykäyttöön ovat päätyneet muun muassa betoni-, metalli- ja puujätteet, asfaltti ja rakennusten tieltä poistettu maa-aines.

Lue lisää

Helsinki-Vantaan kehitysohjelma

30 prosenttia vaatimuksia energiatehokkaampi - Näin Helsinki-Vantaan kehittämisessä huomioidaan ympäristö

Helsinki-Vantaan kehitysohjelman kotimaisuusaste yltää 90 prosenttiin

Lue lisää uudesta liikennemuodot yhdistävästä matkakeskuksesta