Hoppa över navigering

Terminal 2 på Helsingfors-Vanda flygplats är Årets bygge

Article published
23.11.2021 kl 10:37
Puinen alakatto ja suuret ikkunat terminaali 2:n laajennuksessa.
Människor & Luftfart
Utbyggnaden av terminal 2 som ingår i Finavias utvecklingsprogram för Helsingfors-Vanda flygplats har vunnit tidskriften Rakennuslehtis tävling Årets bygge. Samarbetsalliansen som bildats för utbyggnaden och ändringen av terminal 2 har lyckats med alla de mål som ställts upp för den, och lokalerna kommer att tas i bruk enligt tidtabell 1.12.2021.

– Finavia investerar mer än en miljard euro i det tioåriga projektet för att utveckla Helsingfors-Vanda flygplats. Finavias mål är att stärka Helsingfors-Vanda flygplats ställning i den internationella konkurrensen mellan flygplatserna, så att de goda förbindelserna mellan finländarna och resten av världen fortsätter att utvecklas, säger Martti Nurminen, projektchef på Finavia.

Starka ledarskapsmodeller skapades för genomförandet av terminal 2 och i dessa ingick införandet av ny teknik och nya verktyg, kommunikation och gemensamma arbetsmetoder som en väsentlig del. Dessutom samordnades behoven av förändring och utveckling av arbetsmetoderna med hjälp av en gemensam modell. Det har gjort att det har gått snabbare att reagera på problem och möjliggjort utvecklingsarbete innan man har gått vidare till nästa fas.

Terminaldelar som färdigställts inom utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats har utformats och byggandet har styrts med hjälp av datamodellering. Vid datamodellering kan alla element, såsom väggar, trappor och rörledningar, monteras digitalt innan själva byggandet påbörjas. Datamodelleringen har haft stor inverkan på smidigheten och förutsägbarheten i byggnadsarbetet. Digitala verktyg är en viktig faktor som har gjort att planeringen och byggandet av utbyggnaderna har hållit tidtabellen och budgeten.

medium_helsinki_airport_virtual_safari_2.jpg

Alliansmodellen som sammanför huvudaktörerna har möjliggjort ett forum för nyckelpersoner, vilket har gjort att fördelningen av detaljerade uppgifter till de rätta och mest kunniga parterna har gått smidigt. Finavia ordnade med egna lokaler för alliansen, så att alla har möjlighet att arbeta precis intill byggarbetsplatsen, i samma lokaler.

Finavia, SRV, ALA Arkitekter, Arkkitehtitoimisto HKP och Ramboll Finland bildar alliansen för utbyggnaden och ombyggnaden av terminal 2.

Finavias miljömål styr arbetet på bygget

En stor del av de redan färdigställda lokalerna i utvecklingsprogrammet har fått ett hållbarhetscertifikat. En ansökan om certifiering enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM är också på gång för utbyggnaden av terminal 2, både för planeringen och genomförandet.

– Under hela utvecklingsprogrammet har målen för Finavias klimatprogram inkluderats i planeringen och arbetet. Det är fint att projektet, utöver miljömålen, har kunnat drivas kostnadseffektivt och enligt tidtabellen.

medium_TU-200812-HEL-T2A-tyomaa-048.jpg

Klimatarbetet är synligt på byggarbetsplatsen i mycket konkreta saker. Under rivnings- och byggnadsarbetet ägnades till exempel särskild uppmärksamhet åt att bekämpa dammet som uppstod då stenmaterialet krossades. Damm som svävar i luften kan äventyra flygtrafiksäkerheten och vara skadligt för människorna som rör sig på området.

Avfallsmaterial som bildades på byggarbetsplatsen fördes till återvinning och återanvändes på plats. Bland annat betong-, metall- och träavfall samt asfalt och jordmaterial som tagits bort för att göra plats för byggnaderna har återvunnits.

Läs mer

Utvecklingsprogrammet för Helsingfors-Vanda flygplats | Finavia

Trettio procent mer energieffektiv än bestämmelserna – på så sätt beaktas miljön i samband med utvecklingen av Helsingfors-Vanda flygplats | Finavia

Utvecklingsprogrammet Helsingfors-Vanda är till mer än 90 procent inhemskt | Finavia

Resecentralen vid Helsingfors-Vanda kommer att göra byte av färdmedel problemfritt | Finavia