Hoppa över navigering

Inlägg: Koldioxidneutralitet på Finavias flygplatser har krävt utsläppsminskningar, investeringar och kompensation för restutsläpp

Article published
21.09.2022 kl 08:28
Mikko Viinikainen, kestävä kehitys
Ansvar
Vårt klimatprogram inleddes 2008. Nio år senare, 2017, hade vi gjort Finavias verksamhet på Helsingfors-Vanda till koldioxidneutral och på de regionala flygplatserna två år senare, skriver Mikko Viinikainen, Finavias direktör för hållbar utveckling.

Koldioxidneutraliteten på våra flygplatser har vi uppnått genom systematiska och långsiktiga utsläppsminskningar, investeringar och kompensation för restutsläpp.

All den el som vi använder på flygplatserna har helt och hållet producerats med ursprungsgarantier för vindkraft i enlighet med EU-förordningarna. Dessutom producerar vårt eget solkraftverk på Helsingfors-Vanda el för terminaler och parkeringshallar.

Utöver förnybar elenergi har vi i våra flygfältsfordon börjat använda förnybar diesel som tillverkats av avfall och restprodukter. Vi har förbättrat vår energieffektivitet på många sätt, till exempel genom att övergå till LED-teknik vid belysning av landningsbanan och i terminalen.

Utsläppen från den koldioxidneutrala flygplatsverksamheten härstammar nu huvudsakligen från uppvärmning och arbetsmaskiner.

De återstående utsläppen har vi kompenserat.

Vi kommer att fortsätta att minska utsläppen av växthusgaser ytterligare och övergår till att använda enbart förnybar energi. Vårt nästa mål är nettonollutsläpp.

Aurinkopaneelit kaukolentoalueen rakennuksen katolla

Hur fungerar Finavias utsläppskompensation?

Finavia deltar i Airports Council Internationals (ACI) program Airport Carbon Accredition (ACA). Detta förutsätter att utsläppen verifieras och att exakta kvalitetskriterier fastställs för kompensationsprojekten.

Alla våra kompensationer kommer från projekt som certifierats enligt kraven i Gold Standard eller Verified Carbon Standard (Verra). För projekten förutsätts verifiering av utomstående parter och kontinuerlig rapportering, vilket garanterar att utsläppen minskar och att projekten är tillförlitliga.

De kompensationer för utsläpp som vi skaffar härstammar från projekt vars syfte är att producera ren energi till ett överkomligt pris för hushåll i utvecklingsländer, såsom Indien och Ghana. Samtidigt har projekten främjat kvinnors och barns hälsa.

Vi har också skaffat kompensation för utsläppsminskningar genom vind- och solkraftsprojekt samt biogasanläggningar.

Vi förstår att koldioxidneutrala flygplatser inte kommer att lösa klimatutmaningarna för hela den globala flygbranschen. Därför har vi ett nära samarbete med alla företag och organisationer inom flygtrafikens värdekedja för att främja hållbara flygresor.

Läs mer om klimattemat