Ohita navigaatio

Finavia kompensoi hiilipäästönsä ja parantaa elämänlaatua Intian maaseudulla

Artikkeli julkaistu
03.07.2018 klo 09:00
Finavia Environment
Vastuullisuus
Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi Finavia kompensoi ne päästöt, joiden syntymistä ei voida välttää. Päästökompensointi parantaa sosioekonomisia oloja ja ympäristön tilaa Intian maaseudulla.

Hyvä ympäristötyö on osa Finavian vastuullisuutta. Hyvien asioiden ketju -sarja nostaa esiin yksityiskohtia Finavian vastuullisuustyöstä. Tässä jutussa kerrotaan Finavian lentoasemien päästöjen kompensoinnista.

Osana kestävän kehityksen ohjelmaansa ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelua Finavia on sitoutunut minimoimaan päästönsä. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemasta tuli hiilineutraali vuonna 2017, ja muista Finavian lentoasemista vuonna 2019.

Hiilipäästöjä vähennetään muun muassa aurinkovoimalan, jätteestä tehdyn dieselin, led-valaisinten sekä tuulisähkön avulla. Jäljelle jääneet päästöt, joiden syntymistä ei voida välttää, kompensoidaan hankkimalla vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta vastaava määrä päästöyksiköitä.

Miten päästökompensointi toimii ja mitä hyötyä siitä on?

Finavia ostaa päästöyksiköitä kolmen yhtiön kautta. Niiden välityksellä Finavia on mukana kansainvälistä Gold Standard -mittaristoa noudattavissa päästövähennyshankkeissa. Yksi hankkeista on Gujarat Biogas -projekti, joka tuottaa puhdasta, kohtuuhintaista energiaa kotitalouksien käyttöön läntisen Intian Gujaratin osavaltiossa edistäen samalla naisten ja lasten terveyttä. Projektiin kuuluu 25 000 biokaasulaitosta, joissa tuotetaan biokaasua lehmänlannasta.

Hankkeella on lukuisia positiivisia sosioekonomisia ja ympäristövaikutuksia:

Avotulella kokkaamisesta luovuttaessa kotien sisäilma paranee, ja savuisesta hengitysilmasta johtuvat terveyshaitat vähenevät. Muutos edistää erityisesti naisten ja lasten terveyttä. Myös uusi, hygieenisempi tapa käsitellä eloperäisiä jätteitä parantaa hygieniaa ja vähentää sairastuvuutta.

Paremman ilmanlaadun lisäksi hankkeen ympäristövaikutuksiin lukeutuu esimerkiksi alueen biodiversiteettiä uhkaavan metsäkadon väheneminen: metsää ei tarvitse enää kaataa polttopuuksi. Biokaasun valmistamisen ohessa syntyvä liete hyödynnetään luonnonmukaisena lannoitteena maanviljelyssä. Näin samasta maatilkusta saadaan irti enemmän. Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, kun uusiutumaton biomassa korvataan uusiutuvalla biokaasulla.

Kompensoinnissa on kyse absoluuttisesta päästöjen vähentämisestä

Finavia noudattaa kansainvälisen lentokenttien etujärjestön ACI:n (Airports Council International) ACA-ohjelmaa (Airport Carbon Accreditation), jonka tarkoitus on hallita hiilipäästöjä. Finavia on onnistunut hiilipäästöjen vähentämisessä esimerkiksi siirtymällä käyttämään pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta hankittavaa tuulisähköä. Kaikkia lentoaseman toiminnasta syntyviä päästöjä on kuitenkin mahdotonta välttää.

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan. Hiilipäästöt, jotka Finavia kompensoi, syntyvät käytännössä lämmityksestä ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä esimerkiksi työkoneissa ja henkilökunnan liikematkoilla. Vuonna 2017 hiilipäästöjä syntyi 10 000 tonnia.

– Yksinkertaistettuna kompensointi tarkoittaa, että ostetaan hiiliyksiköitä, joiden avulla hiilipäästöjä vähennetään siellä, missä niiden vähentäminen on tehokkainta. Kyse on siis päästöjen absoluuttisesta vähentämisestä, ei niiden siirtämisestä toisaalle, selittää Finavian kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen.

Kultainen standardi kertoo tuloksellisuudesta

Finavian jäännöspäästöt kompensoidaan kansainvälisen Gold Standardin mukaan. Kyseessä on WWF:n luoma, kymmenien järjestöjen hyväksymä ja esimerkiksi YK:n käyttämä tuloksellisen päästöjen vähentämisen mittapuu.

– Standardia noudattavat päästövähennysprojektit kestävät useita vuosia, ja niiden laatua valvotaan. Vähennysten toteutumisen verifioinnissa on mukana myös riippumattomia auditoijia, kertoo ympäristöasiantuntija Johanna Kara Finaviasta.

– Yksi ostettu hiiliyksikkö vastaa yhtä tonnia hiilidioksidipäästöjä, joita ei olisi voitu vähentää tai välttää ilman kompensoinnilla rahoitettua projektia. Kullekin yksikölle annetaan tunnistenumero, ja yksiköt listataan julkiseen rekisteriin. Yksikkö myönnetään ostajalle vasta, kun vähennysvaikutus on todettu, Kara toteaa.

Lue lisää Finavian ilmasto-ohjelmasta

Lue, mitkä asiat tekevät Helsinki-Vantaasta hiilineutraalin

Hyvien asioiden ketju -boilerplate