Hoppa över navigering

Servicesituationen på flygplatserna kan försämras i takt med att coronavågen fortskrider

Article published
05.01.2022 kl 13:49
Archived
Terminaaliopas ohjaa matkustajaa.
Resa
Finavia övervakar kontinuerligt flygplatsernas funktioner genom sitt operativa situationsbildssystem (AOS), som omfattar cirka 4000 användarna från hudratals serviceleverantörer på flygplatserna. En daglig bedömning av sjukfrånvaron och antalet anställda har nu också tagits med i övervakningen av situationsbilden.

– Flygplatsens företag gör sitt bästa och kan tillhandahålla service. Folk kan resa ut och återvända hem. Enligt informationen från företagen finns det dock sjukdomsfall och karantäner, säger Jani Ceder, chef för flygplatsens operativa centrum på Finavia.

Enligt honom innebär kombinationen av ytterligare arbete som orsakats av coronapandemin och betydande sjukfrånvaro att servicen på flygplatserna har börjat stagnera. Funktioner som har störst inverkan på passagerarnas service är:

  • incheckning och kontroller av coronaintyg (flygbolagen tillsammans med sina marktjänstpartner)
  • säkerhetskontroller (Finavia tillsammans med sina tjänsteleverantörer)
  • avgångsgatetjänster (flygbolagen tillsammans med sina marktjänstpartner)
  • gränskontroller och granskningar för inresevillkor (Gränsbevakningsväsendet)
  • hälsokontroller, tester och granskningar av coronaintyg vid ankomst till landet (kommunernas och städernas hälsoåtgärder, till exempel Vanda stad på Helsingfors-Vanda flygplats)
  • bagageöverlämning vid ankomst (flygbolagen tillsammans med sina marktjänstpartner)
  • service för passagerare som behöver assistans (Finavia tillsammans med sina serviceleverantörer)

– Om sjukfrånvaron hos olika serviceleverantörer ökar från det nuvarande kan det värsta scenariot till och med vara nedläggning av de små flygplatserna. Vi kommunicerar förändringar i flygplatsernas servicesituation på vår webbplats och i sociala medier. Det skulle vara bra att ta en titt på anvisningarna innan man åker, säger Ceder.

Finavias egen personal har hittills besparats betydande sjukfrånvaro och karantäner.

I tid på flygplatsen och en gnutta tålamod på resan

På grund av coronapandemin är undantagsarrangemang i kraft på flygplatserna, såsom kontroller av coronaintyg och kontroller vid de inre gränserna. De tar mer tid än vanligt och återspeglas i köer till andra servicediskar.

Passagerarna ombeds att anlända till flygplatsen i tid och förbereda sig för köer och långa väntetider, särskilt under de mest trafikerade timmarna. När många passagerare rör sig är det oundvikligt att trängsel uppstår. I kösituationer går resandet bekvämt om du tar med en dos tålamod.

– Sedan våren 2020 har Finavia förutsatt att alla som besöker flygplatserna använder en ansiktsmask. Den ger skydd vid trängselsituationer. God handhygien är också viktig. Vi har installerat hundratals doserare av handdesinfektionsmedel i hela terminalen. Res inte om du är sjuk, påminner Ceder.

Instruktioner för flygresor under coronapandemin finns på Finavias webbplats.

Om du vill veta mer om Finavias AOS-system, läs vår artikel.

Också vädret kan påverka flygtrafiken. Ett exempel finns i vårt meddelande.

Läs även vårt meddelande om hur restaurangrestriktioner påverkar flygplatstjänsterna.

Uppdaterad 12.1.2022